Kup

Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW stosuje się od 12 października 2017 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

1. DEFINICJE
1.1. Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej – Biletu), Klient (dalej – Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, SEBE EKSPERSS OÜ, АО ''ЕВРОЛАЙНС'', SIA LUX EXPRESS LATVIA, LUX EXPRESS LITHUANIA UAB, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O ,LUX EXPRESS FINAND OY (dalej – Lux Express lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej – Przejazdu lub Podróży).
1.2. Oryginalny Bilet – stanowi dowód zawarcia między Pasażerem i Przewoźnikiem oryginalnej umowy zawartej pomiędzy Pasażerem a Przewoźnikiem przed dokonaniem wszelkich ewentualnych zmian.
1.3. Oryginalną datą rozpoczęcia Podróży jest uzgodniona między Pasażerem i Przewoźnikiem data, wskazana na Oryginalnym Bilecie.
1.4. Autoryzowany dystrybutor (dalej – Agent), osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która jest uprawniona przez Przewoźnika do sprzedaży, zmiany i zwrotu biletów na podstawie obowiązującego Regulaminu sprzedaży biletów Lux Express.

2. BILETY
2.1. Bilet uprawnia Pasażera do korzystania ze środków transportu oraz z produktów i usług oferowanych przez Przewoźnika jedynie na trasie określonej w treści Biletu oraz na omówionych warunkach.
2.2. Pasażer powinien udowodnić prawo do podróży podczas odprawy biletowej. W tym celu Pasażer powinien okazać:
2.2.1. Na estońskich trasach krajowych:
2.2.1.1. Ważny dokument podróży lub dowód osobisty, jeżeli podczas zakupu nazwisko pasażera zostało wpisane na Bilecie;
2.2.1.2. Ważny Bilet wydrukowany lub w formie elektronicznej;
2.2.1.3. Kartę PINS, jeżeli Bilet został zakupiony za pomocą karty PINS.
2.2.2. Na trasach międzynarodowych, na których przejazdy realizuje “Lux Express” i “Simple Express”:
2.2.2.1. Ważny dokument podróży (paszport lub dowód osobisty)
2.3. Jeżeli Bilet został zakupiony po cenie ulgowej, Pasażer musi udowodnić swoje prawo do wybranej zniżki. W przeciwym razie należy pokryć różnicę między ceną normalną a ceną ulogową.
2.4. Karta PINS może być używana jedynie przez jej posiadacza, a Przewoźnik ma prawo sprawdzić tożsamość posiadacza karty. Jeżeli pasażer dopuści się nadużycia karty PINS, należy pokryć różnicę pomiędzy pełną ceną a ceną ze zniżką, a żadne PINS oraz żadne Podróże nie zostaną doliczone do przejazdu.
2.5. Na trasach międzynarodowych i polskich trasach krajowych obowiązują jedynie Bilety pojedyncze. Z przejazdu może skorzystać wyłącznie osoba, której nazwisko widnieje na Bilecie.
2.6. Dokonując płatności za Bilet, Pasażer potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki sprzedaży Biletów oraz zasady przewozu pasażerów i bagażu, które są dostępne w Biurach Obsługi Klienta Lux Express (punkt 4.3.1), u autoryzowanych dystrybutorów – Agentów a także na stronach internetowych www.luxexpress.eu oraz w systemie sprzedaży w momencie potwierdzania zakupu Biletów.

3. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI SPRZEDAŻY BILETÓW
3.1. Bilet można nabyć:
3.1.1. Przez Internet, wchodząc na stronę www.luxexpress.eu
3.1.2. W Biurach Obsługi Klienta Grupy Lux Express (wymienionych w punkcie 4.3.1), w takim przypadku możliwe jest doliczenie opłaty dodatkowej;
3.1.3. U autoryzowanego Agenta, który zastrzega sobie prawo zwiększenia ceny Biletu o dodatkową opłatę serwisową.
3.1.4. Bilet można nabyć u kierowcy przed odjazdem autokaru, pod warunkiem, że są w nim wolne miejsca. Zasada ta nie obowiązuje na trasie Wilno–Warszawa i Warszawa–Wilno, na terytorium Federacji Rosyjskiej i w autokarach z rosyjskimi numerami rejestracyjnymi. Cena Biletu przy zakupie u kierowcy może być wyższa niż przy zakupie przez Internet lub w Biurach Obsługi Klienta.
3.1.5. Za pośrednictwem infolinii Lux Express, podając dane karty kredytowej.
3.2. Posiadacze karty PINS VIP mogą kupić Bilet w Biurach Obsługi Klienta Grupy Lux Express bez ponoszenia opłaty dodatkowej.
3.3. Przy zakupie Biletu przez Internet, płatności można dokonać, korzystając z bankowości elektronicznej lub karty kredytowej w zależności od kraju. W takim przypadku konieczne jest zapłacenie pełnej ceny Biletu.
3.4. Przy zakupie Biletu u kierowcy (z zastrzeżeniem punktu 3.1.4.) możliwe jest rozliczenie gotówkowe w walucie lokalnej lub w Euro, a w odpowiednio oznakowanych autokarach – kartą płatniczą. Ze względów bezpieczeństwa przy rozliczeniu gotówkowym Pasażer zobowiązany jest do dokonania płatności banknotami o nominale nieprzekraczającym 50 EUR lub banknotami o równowartości tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z oficjalnym kursem wymiany.
3.5. Bezpośrednio po otrzymaniu Biletu Pasażer musi sprawdzić dane na Bilecie, w tym daty i godziny wyjazdu i przyjazdu, trasę, liczbę pasażerów oraz cenę Biletu. Późniejsze reklamacje dotyczące danych zawartych na Bilecie i ważności transakcji gotówkowych nie zostaną uwzględnione.
3.6. Przy zakupie Biletu Pasażer zobowiązany jest do podania na polecenie Przewoźnika następujących danych: imienia/nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, terminu planowanej podróży, miejsca odjazdu i przyjazdu oraz godziny odjazdu. Jeżeli podróż jest związana z przekroczeniem granicy rosyjskiej, Pasażer podczas zakupu Biletu jest zobowiązany do podania: daty urodzin, obywatelstwa, płci, imienia ojca, numeru paszportu ("Ustawa o bezpieczeństwie w transporcie", nr 16 Federacji Rosyjskiej).
3.7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zastosowania:
3.7.1. Dodatkowych rabatów i zniżek od ceny usług dla Pasażerów należących do określonych grup (np. dla młodzieży, dzieci, seniorów itp.);
3.7.1.1. Na międzynarodowych trasach Lux Express obowiązują następujące zniżki: -80% dla dzieci do 7 roku życia (włącznie), -40% dla dzieci do 16 roku życia (włącznie), -10% dla młodzieży do 26 roku życia (włącznie), -10% dla seniorów powyżej 60 roku życia (60 włącznie). Powyższe zniżki nie obowiązują w odniesieniu do miejsc typu Lux Express Lounge na trasie Tallinn–Ryga, Ryga–Tallinn, Ryga–Wilno, Wilno–Ryga, Tallinn–Sankt Petersburg, Sankt Petersburg–Tallinn.
3.7.1.2. Na estońskich liniach krajowych obowiązują następujące zniżki: -100% dla dzieci do 7 roku życia (włącznie), -40% dla dzieci do 16 roku życia (włącznie), -40% dla seniorów powyżej 60 roku życia (włącznie), - 100% dla osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności narządu wzroku oraz przewodnika osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności narządu wzroku, -40% na Bilet dla zwierząt domowych. Zniżka dla młodzieży do 26 roku życia (włącznie) jest różna w zależności od trasy. Zniżki nie obowiązują w odniesieniu do Biletów kupionych w przedsprzedaży na miejsca typu Lux Express Lounge na trasie Tallinn-Tartu i Tartu-Tallinn. W przypadku nabywania Biletu u kierowcy na miejsca typu Lux Express Lounge obowiązują następujące zniżki: -100% dla dzieci do 7 roku życia (włącznie), -100% dla osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności narządu wzroku oraz przewodnika osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności narządu wzroku.
3.7.2. Ceny mogą różnić  się przy zakupie Biletów przez Internet, w Biurach Obsługi Klienta i/lub u kierowcy autokaru.

4. ZMIANA BILETU
4.1. Zmiany Biletów na trasach międzynarodowych możliwe są wyłącznie przed odjazdem autokaru w przypadku, jeżeli na ich skutek nie ulegnie zmianie Trasa ani Przewoźnik. Dopuszczalne jest wprowadzenie następujących zmian:
4.1.1. Data i godziny Podróży.
4.1.2. Imię i nazwisko Pasażera.
4.2. Na estońskich trasach krajowych nie ma możliwości wprowadzania zmian w Biletach. W razie potrzeby następuje zwrot Oryginalnego Biletu (patrz punkt 5) zgodnie z obowiązującym Regulaminem sprzedaży Biletów, a Pasażerowi sprzedawany jest nowy Bilet.

4.3. Zmiany daty, godziny i nazwiska można dokonać:
4.3.1. W biurach Obsługi Klienta Grupy Lux Express
4.3.1.1. W Estonii: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46, e-mail: info.ee@luxexpress.eu;
4.3.1.2. Na Łotwie: SIA Lux Express Latvia, Riga, Pragas iela 1, e-mail: info.lv@luxexpress.eu;
4.3.1.3. Na Litwie: UAB Lux Express Lithuania, Vilnius, Sodai 22, e-mail: info.lt@luxexpress.eu; Vilnius, Saltoniškių g. 9 (centrum handlowe Panorama), e-mail: info.lt@luxexpress.eu;
4.3.1.4. W Rosji: АО ''ЕВРОЛАЙНС'', St. Petersburg, Mitrofanievskoe shosse 2-1, e-mail: info.ru@luxexpress.eu.
4.3.2. Za pośrednictwem Infolinii Grupy Lux Express.
4.3.3. U autoryzowanych Agentów, jeżeli u nich został zakupiony Bilet.
4.4. Pierwsza zmiana dotycząca daty i godziny Podróży na Bilecie dokonywana w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem Infolinii Grupy Lux Express może nie wiązać się z opłatą serwisową. W przypadku wszelkich kolejnych zmian w ofercie pobierana jest opłata serwisowa.
4.5. W przypadku dokonywania zmian w Bilecie w biurze Agenta mogą obowiązywać dodatkowe opłaty serwisowe.
4.6. Klient PINS VIP może dokonać zmian w Bilecie do momentu wyjazdu bez ponoszenia opłaty serwisowej. Jeżeli nowy Bilet jest droższy, konieczne jest pokrycie różnicy w cenie.
4.7. Właściciel Biletu może wprowadzić zmiany w swoim Bilecie w Biurze Obsługi Klienta Grupy Lux Express na podstawie numeru identyfikacyjnego; za pośrednictwem Infolinii i poczty elektronicznej na podstawie numeru biletu lub kodu koszyka zakupu i nazwiska Pasażera.
4.8. Zmiany w Bilecie są traktowane jako wydanie nowego Biletu, a nowy Bilet nie jest wtedy traktowany jak Orygnalny Bilet. Jeżeli cena nowego Biletu zgodnie z cennikiem obowiązującym w systemie sprzedaży Lux Express jest wyższa w chwili wprowadzania zmian, to wprowadzając zmiany do Biletu, Pasażer musi pokryć różnicę między ceną Biletu oryginalnego i nowego.
4.9. Jeśli cena nowego Biletu, który chce zakupić Pasażer, jest niższa niż cena oryginalnego Biletu podróży, różnica w cenie nie zostanie Pasażerowi zwrócona.
4.10. Jeżeli Pasażer chce wprowadzić inne zmiany niż te, o których mowa w punkcie 5.1., musi zakupić nowy Bilet.
4.11. Bilety, do których wprowadzono zmiany, nie podlegają zwrotowi.

5. ZWROT BILETU
5.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie w miejscu, w którym został zakupiony:
5.1.1. W Biurach Obsługi Klienta Lux Express:
5.1.1.1. W Estonii: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46; e-mail: info.ee@luxexpress.eu
5.1.1.2. Na Łotwie: SIA Lux Express Latvia, Ryga, Pragas iela 1; e-mail: info.lv@luxexpress.eu
5.1.1.3. Na Litwie: UAB Lux Express Lithuania, Wilno, Sodų 22; e-mail: info.lt.@luxexpress.eu; Saltoniškių 9 (centrum handlowe „Panorama”); e-mail: info.lt@luxexpress.eu
5.1.1.4. W Rosji: ZAO „Eurolines”, Petersburg, Mitrofanjevskoe Szosse 2-1; e-mail: info.ru@luxexpress.eu 
5.1.2. U autoryzowanych dystrybutorów.
5.1.3. Bilety zakupione na stronie www.luxexpress.eu mogą zostać zwrócone poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w systemie sprzedaży.
5.1.4. Aby zwrócić Bilet zakupiony przez infolinię należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta mailowo bądź telefonicznie (patrz lista w punkcie 5.1.1.).
5.2. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z Podróży zasady zwrotu opłaty za Bilet są następujące:
5.2.1. Jeżeli zwrot Biletu zostanie zgłoszony ponad 24 godziny przed Oryginalną datą wyjazdu, nabywca otrzymuje 100% zapłaconej kwoty, jeżeli zgłoszenie zwrotu Bilet zostało przyjęte w Biurze Obsługi Klienta Grupy Lux Express lub na stronie www.luxexpress.eu. Opłata serwisowa za zwrot Biletu wynosi 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.2. Jeżeli zwrot Biletu zostanie zgłoszony od 24 godzin do 1 godziny przed Oryginalną datą wyjazdu, Przewoźnik zobowiązuje się do zwrotu w wysokości 50% całkowitej ceny Biletu. Opłata serwisowa za zwrot Biletu wynosi 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;

5.2.3. Jeżeli zwrot Biletu zostanie zgłoszony mniej niż 1 godzinę przed Oryginalną datą wyjazdu, Bilet nie podlega zwrotowi, chyba że:
5.2.3.1. Bilet został zakupiony na terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi lub Polski w Biurze Obsługi Klienta Grupy Lux Express i/lub u Agenta, zwrot Biletu można zgłosić do Oryginalnej godziny odjazdu, a zwracana kwota wynosi 50% ceny. Zwroty przyjmowane są w miejscach zakupu Biletów, w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta albo Agentów. Obowiązuje opłata usługowa wynosząca 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.
5.2.3.2. Klient PINS VIP może ubiegać się o pełny zwrot Biletu do oryginalnej godziny odjazdu. Opłata za obsługę wynosi 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.
5.2.4. Warunki zakupu Biletów po cenach promocyjnych są określone w punkcie 6. Regulamin promocji.
5.3. Lux Express nie zwraca pieniędzy za Bilet w przypadku niezrealizowania podróży w wyniku nieprawidłowości, których dopuścił się Pasażer (np. błędna trasa, data, godzina, itp.), braku niezbędnych dokumentów (np. ubezpieczenia, wizy, dokumentu podróży itp.) lub spóźnienia się Pasażera.
5.4. Przewoźnik zwraca opłatę za Bilety poniesioną przez Pasażera na ten sam rachunek, z którego dokonano płatności.
5.4.1. Zwroty za Bilety zakupione w Biurze Obsługi Klienta Lux Express lub w biurach Agentów są dokonywane w gotówce wyłącznie osobie wskazanej na Bilecie lub jej upoważnionemu przedstawicielowi. W przypadku zwrotu w gotówce osoba dokonująca zwrotu jest zobowiązana do okazania dokumentu tożsamości.
5.5. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem Biletu.
5.6. Bilety, do których wprowadzono zmiany, nie podlegają zwrotowi.

6. WARUNKI PROMOCJI
6.1. Imię i nazwisko, oraz data i godzina odjazdu mogą zostać zmienione w Biurach Obsługi Klienta przed odjazdem; w takim wypadku konieczne jest pokrycie różnicy w cenie między Biletem oryginalnym i nowym. Do ceny Biletu może zostać doliczona opłata serwisowa zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6.2. Nie jest możliwe wprowadzenie zmian do Biletów na estońskich trasach krajowych (punkt 4.2.).
6.3. Bilety zakupione w ramach promocji nie mogą zostać wymienione na Bilety obowiązujące w ramach innej promocji.
6.4. Bilety zakupione w ramach promocji są bezzwrotne, z wyjątkiem Biletów zakupionych u Agentów na terytorium Polski.
6.5. Liczba Biletów objętych promocją jest ograniczona.
6.6. Przystanek docelowy zaznaczony na Bilecie może zostać zmieniony na inny przystanek w tym samym mieście. Zmiany mogą zostać wprowadzone, jeżeli Pasażer poinformuje Grupę Lux Express co najmniej 1 godzinę przed odjazdem.
6.7. Bilety zakupione w biurze Agenta w Polsce mogą zostać zwrócone tylko w tym samym biurze Agenta:
6.7.1. Ponad 24 godziny przed Oryginalnym odjazdem, Przewoźnik zwraca 30% ceny Biletu promocyjnego;
6.7.2. Od 24 godzin do godziny przed Oryginalnym odjazdem Przewoźnik zwraca 10% ceny Biletu promocyjnego.
6.7.3. Może zostać doliczona dodatkowa opłata serwisowa zgodnie z cennikiem Agenta.

 

REGULAMIN PRZEWOZU PASAŻERÓW I BAGAŻU

1. DEFINICJE
1.1. Przy dokonywaniu rezerwacji i zakupu usługi przewozu (dalej – Biletu), Klient (dalej – Pasażer) zawiera z dostawcą usługi przewozu, AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPERSS, АО ''ЕВРОЛАЙНС'', SIA LUX EXPRESS LATVIA, LUX EXPRESS LITHUANIA UAB, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (dalej – Grupa Lux Express lub Przewoźnik), umowę przewozu (dalej – Podróży).

1.2. Autoryzowany dystrybutor (dalej – Agent) osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która jest upoważniona przez Przewoźnika do sprzedaży, zmiany i zwrotu Biletów zgodnie z zasadami sprzedaży Biletów obowiązującymi w Grupie Lux Express.

2. PRZEWÓZ ORAZ PRZECHOWYWANIE BAGAŻU I BAGAŻU PODRĘCZNEGO
2.1. Pasażer ma prawo zabrania na pokład autokaru jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze nieprzekraczającej 5 kg oraz o maksymalnych wymiarach 45 × 35 × 20 cm  (długość – szerokość – wysokość).
2.2. Odpowiedzialność za bagaż podręczny i rzeczy osobiste znajdujące się na pokładzie autokaru ponosi Pasażer. Przewoźnik nie odpowiada za pozostawione w autokarze przedmioty lub bagaż ani nie gwarantuje ich zwrotu. Jeżeli jest to możliwe, znalezione w autokarze nieoznakowane rzeczy osobiste, takie jak: telefony, książki, rękawiczki itp. są przekazywane do lokalnego Biura Obsługi Klienta Grupy Lux Express. Przekazane rzeczy osobiste są przechowywane w lokalnym Biurze Obsługi Klienta Grupy Lux Express przez okres 30 dni. Ich odebranie możliwe jest w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Lux Express. Wszelkie rzeczy, w tym bagaż, których zawartości nie można określić bez otwierania, są przekazywane służbie ochrony dworca autobusowego lub lokalnej jednostce policji. Nie ma możliwości zwrotu łatwo psującej się żywności.
2.3. Poza bagażem podręcznym Pasażer dodatkowo ma prawo do nieodpłatnego przewozu w luku bagażowym autokaru jednej sztuki bagażu (np. torby podróżnej lub walizki) o wadze nieprzekraczającej 30 kg oraz o maksymalnych wymiarach 70 × 30 × 55 cm (długość – szerokość – wysokość). Umieszczenie bagażu w luku bagażowym autokaru, jak też wyjęcie z niego i przekazanie Pasażerowi należy do zadań załogi autokaru.
2.3.1. W przypadku wolnego miejsca w luku bagażowym za zgodą załogi autokaru Pasażer ma prawo do przewozu większej liczby sztuk bagażu niż ustalono (np. torby podróżnej lub walizki). O możliwości przewozu przez Pasażera w luku bagażowych większej liczby sztuk bagażu decyduje kierowca autokaru w zależności od sytuacji. Pasażer nie ma obowiązku dokonywania za to dodatkowej opłaty.
2.4. Jeżeli bagaż Pasażera jest uszkodzony, zdeformowany lub ma inne wady, które mogłyby stanowić podstawę do wysunięcia wobec załogi autokaru roszczeń, przed umieszczeniem bagażu w luku bagażowym, wadę należy udokumentować w protokole sporządzonym w dowolnej formie.
2.5. Bagaż Pasażera umieszczany w luku bagażowym autokaru, zostaje oznaczony nalepką z numerem, składającą się z dwóch części, jedna zostanie przytwierdzona do bagażu a druga wręczona Pasażerowi. Wydanie bagażu następuje wyłącznie po okazaniu numeru.
2.5.1. Bagaż Pasażera na krajowych trasach estońskich nie jest oznaczany nalepkami z numerami.
2.6. Zakazuje się przewozu w luku bagażowym autokaru bagażu, który nie należy do żadnego z Pasażerów.
2.7 W luku bagażowym autokaru można przewozić rowery pod warunkiem, że jest na to miejsce. O możliwości umieszczenia roweru w luku bagażowym decyduje kierowca przed rozpoczęciem podróży w zależności od sytuacji. Przed umieszczeniem roweru w luku bagażowym wymagane jest zdjęcie przedniego koła roweru. Przednie koło i rower powinny zostać zapakowane osobno. Zapakowane części roweru nie powinny mieć żadnych wystających ostrych części. Jeżeli rower pasażera nie mieści się w luku bagażowym, kierowca autokaru dokonuje odpowiedniego oznaczenia na Bilecie w dowolnej formie. Przy zwrocie Biletu zastosowanie mają postanowienia punktu 5 Regulaminu sprzedaży Biletów Grupy Lux Express, za wyjątkiem Biletów odpowiednio oznaczonych przez kierowcę, których zmiana jest możliwa bezpośrednio przed odjazdem autokaru. W przypadku przejazdów autokarami Lux Mini rowery nie są przewożone.
2.8. W autokarach Grupy Lux Express zakazuje się przewozu materiałów promieniotwórczych, wybuchowych, trujących, żrących, palnych, wydających silny zapach oraz przedmiotów brudzących, a także niewłaściwie zapakowanych przedmiotów i bagaży, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia lub zniszczenia autokaru.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
3.1. Pasażer ma prawo do:
3.1.1. Otrzymania usługi przewozu, zgodnie z dokonaną opłatą;
3.1.2. Otrzymania zniżki ustawowej lub określonej w przepisach;
3.1.3. Przewozu bagażu zgodnie z ustalonym trybem;
3.1.4. Pasażer z niepełnosprawnością narządu wzroku jest uprawniony do nieodpłatnego zabrania ze sobą psa przewodnika. W takim przypadku konieczne jest zarejestrowanie oddzielnego Biletu dla psa. Pasażer z niepełnosprawnością narządu wzroku zobowiązany jest do posiadania dokumentów niezbędnych do wwozu i wywozu z kraju psa przewodnika. Grupa Lux Express nie dokonuje zwrotu pieniędzy za Bilet, jeżeli podróż nie odbyła się na skutek nieprawidłowości związanych z dokumentami lub ich brakiem.
3.2. Pasażer ma obowiązek:
3.2.1. Na trasach międzynarodowych do posiadania biletu, ważnego dokumentu tożsamości (paszportu lub dowodu osobistego) podczas wsiadania do autokaru;
3.2.1.1. Okazanie podczas wsiadania do autokaru wyłącznie ważnego dokumentu tożsamości, zamiast Biletu możliwe jest wyłącznie w autokarach “Lux Express” i “Simple Express”, także na krajowych liniach estońskich, jeśli nazwisko Pasażera zostało wskazane na Bilecie.
3.2.2. Okazania Biletu lub innego dokumentu uprawniającego do podróży na wniosek każdego funkcjonariusza uprawnionego do przeprowadzania kontroli.
3.2.3. Posiadania ważnej wizy lub innych dokumentów niezbędnych do przekroczenia granicy.
3.2.4. Zapewnienia, że przewożony bagaż podręczny lub przedmioty nie stanowią zagrożenia i nie przeszkadzają pozostałym pasażerom.
3.2.5. Wsiadania do autokaru na przystankach nie później niż wskazano w rozkładzie jazdy lub po ogłoszeniu przez kierowcę przez mikrofon godziny odjazdu w przypadku dodatkowego postoju;
3.3. Pasażerowi zabrania się:
3.3.1. Jazdy w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, w zanieczyszczonym ubraniu, palenia, spożywania alkoholu lub przeszkadzania pozostałym pasażerom;
3.3.2. Otwierania lub zamykania okien i lufcików bez zezwolenia kierowcy;
3.3.3. Przeszkadzania w zamykaniu i otwieraniu drzwi, ograniczania pola widzenia kierowcy;
3.3.4. Przeszkadzania kierowcy i funkcjonariuszom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli;
3.3.5. Niszczenia wyposażenia autokaru, zanieczyszczania jego pokładu;
3.3.6. Powodowania zagrożenia dla siebie i pozostałych pasażerów;
3.3.7. Korzystania z toalety w autokarze w przypadku, gdy Pasażer był poddany leczeniu radioaktywnemu w ciągu 10 dni przed podróżą (w razie potrzeby kierowca na prośbę Pasażera uwzględni dodatkowy postój);
3.3.8. Łamania pozostałych określonych w niniejszym Regulaminie zasad;
3.4. Zakazuje się przekazywania Biletu na przechowanie kierowcy autokaru, za wyjątkiem przypadków, gdy Bilet został nabyty w innym systemie sprzedaży w jednym egzemplarzu (patrz punkt 3.5).
 3.5. Jeżeli Bilet nie został zakupiony poprzez system sprzedaży Lux Express, musi on zostać wręczony kierowcy autokaru.
3.6. Zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa, wszyscy Pasażerowie zobowiązani są do podróżowania w zapiętych pasach bezpieczeństwa. Dzieci poniżej 12. roku życia nie mogą zajmować miejsc w pierwszym rzędzie, tj. miejsc nr 1–4 i miejsc za środkowymi drzwiami.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
4.1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i odstępstwa od rozkładu jazdy, jeżeli powstały one na skutek wystąpienia siły wyższej (w tym: niepomyślnych warunków atmosferycznych, korków na drogach, remontów dróg, działalności organów państwowych, kolejek przygranicznych, kontroli celnej i paszportowej itp.), w wyniku działań samych Pasażerów przeszkadzających Przewoźnikowi w wypełnieniu jego obowiązków, jak również z innych przyczyn, których Przewoźnik, niezależnie od podjętych kroków, nie mógł przewidzieć ani uniknąć.

4.2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia i odstępstwa od rozkładu jazdy autokarów firm partnerskich, jak również na niezrealizowane przejazdy.
4.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę doznaną przez Pasażera i utracony zysk na skutek nieprzybycia autokaru na czas do punktu docelowego z powodu wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności.
4.4. Pasażer, który nabył Bilet na przejazd autokarem Grupy Lux Express i nie przybył na czas na stanowisko odpraw, nie ma prawa do przejazdu innym autokarem Grupy Lux Express na podstawie tego samego Biletu. Pieniądze za niewykorzystany Bilet nie podlegają zwrotowi.
4.5. Jeżeli Pasażer nie wsiadł na pokład autokaru na wskazanym w treści Biletu przystanku, Przewoźnik ma prawo sprzedaży danego miejsca siedzącego innemu pasażerowi.
4.6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za zawartość bagażu umieszczonego w luku bagażowym autokaru i bezpieczeństwo tej zawartości, jak również za stan i utratę wartościowych przedmiotów (biżuterii, sprzętu fotograficznego i wideo, pieniędzy, czeków bankowych, papierów wartościowych, delikatnych przedmiotów itp.) znajdujących się w bagażu Pasażera
4.7. Jeżeli bagaż (torba podróżna lub walizka), który był umieszczony w luku bagażowym zostanie uszkodzony z winy Przewoźnika, szkoda podlega pokryciu w wysokości do 200 EUR lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej zgodnie z oficjalnym kursem wymiany. Straty powyżej 200 EUR zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową pod warunkiem posiadania przez Pasażera ubezpieczenia.
4.8. Jeżeli z winy Przewoźnika autokar nie wyjedzie na trasę lub podróż zostanie przerwana w wyniku usterki technicznej, Przewoźnik zobowiązuje się do jak najszybszego zastąpienia pojazdu innym autokarem. Ponadto, Przewoźnik:
4.8.1. Zwróci 50% ceny Biletu na pisemny wniosek Pasażera, jeżeli z wymienionych w punkcie 4.8. przyczyn wyjazd lub przyjazd do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 2 godziny;
4.8.2. Zwróci 100% ceny Biletu na pisemny wniosek Pasażera, jeżeli z wymienionych w punkcie 4.8. przyczyn wyjazd lub przyjazd do miejsca docelowego opóźni się o co najmniej 5 godzin;
4.9. Jeżeli autokar nie wyjedzie na trasę z winy Przewoźnika, na wniosek Pasażera nastąpi zwrot 100% wartości Biletu.
4.10. Przewoźnik ma prawo odmowy przewozu i odmowy zwrotu pieniędzy za niewykorzystany Bilet, jeżeli:
4.10.1. W momencie wsiadania do autokaru Pasażer nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu na trasach międzynarodowych;
4.10.2. Imię i nazwisko Pasażera w treści Biletu nie zgadzają się z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości;
4.10.3. Pasażer nie stawi się na wskazany w treści Biletu przystanek o określonej godzinie, chyba że Pasażer poinformował o tym Biuro obsługi Klienta Grupy Lux Express co najmniej godzinę przed odjazdem autokaru i wprowadzone zostały konieczne zmiany w Bilecie. Takie rozwiązanie jest możliwe wyłącznie w przypadku wsiadania na pokład autokaru w tej samej miejscowości;
4.10.4. Pasażer nie wsiadł do autokaru na przystanku, wskazanym w treści posiadanego Biletu lub na dodatkowych przystankach na trasie autokaru w ustalonych godzinach odjazdu. Autokar nie będzie czekał na Pasażera nieprzestrzegającego rozkładu jazdy.
4.10.5. Pasażer jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających;
4.10.6. Pasażer stanowi zagrożenie lub przeszkadza pozostałym pasażerom;
4.10.7. Pasażer w inny sposób przeszkadza Przewoźnikowi w wykonywaniu pracy i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa.
4.10.8. Pasażer okazuje nieprawidłowe dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy albo nie posiada takich dokumentów w ogóle.
4.11. W przypadku nieporozumienia między Pasażerem a władzami państwowymi dotyczącego nieważnej wizy, paszportu, ubezpieczenia podróży, podrobionych towarów itd., załoga autokaru ma prawo pozostawić Pasażera na granicy lub w najbliższej okolicy lub podjąć zgodne z prawem działania na polecenie organów władzy. W takim przypadku nie ma możliwości zwrotu Biletu.

4.12. Wszelkie skargi dotyczące działań Przewoźnika zostaną rozpatrzone, wyłącznie jeżeli zostaną złożone nie później niż w terminie 3 miesięcy od Podróży. Grupa Lux Express zobowiązuje się do rozpatrzenia skargi dotyczącej autokarów i działań kierowców Grupy Lux Express najpóźniej w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania.
4.13. W swoich Biurach Obsługi Klienta Grupa Lux Express przyjmuje również skargi związane z działaniami przewoźników, których Bilety sprzedaje oraz których reprezentuje jako Agent. Takie skargi w terminie 2 dni są przekazywane konkretnym przewoźnikom. Odpowiedzi na nie udziela przewoźnik, nie zaś Grupa Lux Express.
4.14. Przewoźnik zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w rozkładzie jazdy autokarów, cennikach oraz niniejszym regulaminie przewozu pasażerów i bagażu. W przypadku posiadania przez Pasażera Biletu na podróż, która została odwołana lub której godzina uległa zmianie, Przewoźnik dokona zwrotu pieniędzy za Bilet lub zaproponuje przejazd w innym terminie dogodnym dla Pasażera.
4.15. Akceptując Warunki sprzedaży Biletów, świadczenia usług związanych z pasażerami i bagażem, Pasażer przyjmuje do wiadomości, że Przewoźnik nie gwarantuje na trasach międzynarodowych podawania wszelkich informacji w językach lokalnych obowiązujących na terytorium, przez które przebiega trasa autokaru.

5. POZOSTAŁE WYMAGANIA WOBEC PASAŻERA
5.1. Zakazuje się przewozu zwierząt domowych na trasach międzynarodowych. W wyjątkowym trybie osoba z upośledzeniem narządu wzroku jest uprawniona do zabrania ze sobą psa przewodnika pod warunkiem uprzedniego poinformowania o tym Przewoźnika. Przewóz psa przewodnika jest nieodpłatny.
5.2. W przypadku ujawnienia obecności na pokładzie zwierzęcia po odjeździe autokaru, Przewoźnik ma prawo do nakazania Pasażerowi opuszczenia autokaru na najbliższym ustalonym przystanku.
5.3. Na estońskich trasach krajowych dopuszcza się przewóz małych zwierząt domowych lub ptaków wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych klatkach o maksymalnych wymiarach 40 x 40 cm, dzięki czemu klatka może zostać umieszczona na siedzeniu. W takim przypadku konieczny jest zakup dodatkowego Biletu na przewóz zwierzęcia. W przypadku przejazdu autokarem Lux Express na Bilety dla zwierząt przysługuje 40% zniżki, natomiast w przypadku podróży autokarami Simple Express cena Biletu dla zwierząt wynosi tyle samo co cena Biletu Pasażera. Należy pamiętać, że Pasażer ponosi odpowiedzialność za przewożone zwierzę.