Pirk bilietą

Bilietų pardavimo, bagažo vežimo ir važiavimo taisyklės

BILIETŲ PARDAVIMO, BAGAŽO VEŽIMO IR VAŽIAVIMO TAISYKLĖS galioja nuo 2017.10.12.

BILIETŲ PARDAVIMO, BAGAŽO VEŽIMO IR VAŽIAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Rezervuodamas ir pirkdamas vežimo paslaugą (toliau – Bilietą), Klientas (toliau – Keleivis) sudaro su vežimo paslaugos teikėju, AS LUX EXPRESS ESTONIA, SEBE EKSPERSS OÜ, АО ''ЕВРОЛАЙНС'', SIA LUX EXPRESS LATVIA, LUX EXPRESS LITHUANIA UAB, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O ,LUX EXPRESS FINAND OY (toliau – „Lux Express“ arba Vežėjas), vežimo (toliau – Kelionė arba Keliavimas) sutartį.

1.2. Pradinis bilietas yra tarp Keleivio ir Vežėjo prieš bet kokius pakeitimus sudaryta pradinė sutartis.

1.3. Kelionės pradžios pradinė data yra Keleivio ir Vežėjo sutarta ir biliete užfiksuota data.

1.4. Įgaliotas platintojas (toliau – Agentas) – juridinis arba fizinis asmuo, kuris Vežėjo yra įgaliotas parduoti, keisti ir grąžinti bilietus pagal galiojančias „Lux Express“ grupės bilietų pardavimo taisykles.

2. BILIETAI

2.1. Bilietas yra sutartis tarp Keleivio ir Vežėjo, kuri suteikia teisę Keleiviui pasinaudoti transporto priemone bei Vežėjo teikiamomis paslaugomis tik biliete nurodytam maršrutui ir nurodytomis sąlygomis.

2.2. Keleivis įlipdamas privalo įrodyti teisę keliauti. Šiuo tikslu jis vairuotojui turi pateikti:

2.2.1 Estijos tarpmiestinių maršrutų atveju:

2.2.1.1. galiojantį kelionės dokumentą arba, jei Keleivio vardas buvo įrašytas į bilietą pirkimo metu, asmens tapatybės dokumentą;

2.2.1.2. galiojantį atspausdintą arba elektroninį bilietą;

2.2.1.3. PINS kortelę, jei bilietas pirktas PINS kortele;

2.2.2. tarptautiniais „Lux Express“ ir „Simple Express“ maršrutais:

2.2.2.1. galiojantį kelionės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

2.3. Jei bilietas nusipirktas su nuolaida, Keleivis turi įrodyti savo teisę į pasirinktą nuolaidą. Kitu atveju turi būti padengiamas kainų skirtumas tarp pilnos kainos ir kainos su nuolaida.

2.4. PINS kortelė galioja tik kortelės savininkui, ir vežėjas turi teisę patikrinti kortelės turėtojo tapatybę. Jei pastebimas piktnaudžiavimas PINS kortele, kainų skirtumas tarp pilnos bilieto kainos ir kainos su nuolaida turi būti padengiamas. PINS taškai ir kelionės už šią kelionę neskaičiuojami.

2.5. Tarptautinių ir Lenkijos tarpmiestinių maršrutų bilietas yra vardinis, ir juo pasinaudoti gali tik asmuo, nurodytas biliete.

2.6. Sumokėdamas už bilietą Keleivis patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su bilietų pardavimo taisyklėmis bei keleivių ir bagažo vežimo taisyklėmis, kurios yra prieinamos „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose (4.1. punktas), pas Agentus, interneto svetainėje www.luxexpress.eu ir pardavimo sistemoje.

3. BENDROSIOS BILIETŲ PARDAVIMO SĄLYGOS

3.1. Bilietą galima nusipirkti:

3.1.1. Internetu, www.luxexpress.eu tinklalapyje;

3.1.2. „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose (5.1.1 punktas), kur gali būti taikomas papildomas mokestis;

3.1.3. Pas Agentus, kurie pasilieka teisę prie bilieto kainos pridėti agentūros paslaugos mokestį;

3.1.4. Bilietą galima nusipirkti prieš autobuso išvykimą iš vairuotojo, jei autobuse yra laisvų vietų (išskyrus reisus, vykstančius maršrutu Vilnius-Varšuva-Vilnius, maršrutus Rusijos Federacijoje ir autobusuose su rusiškais valstybiniais numeriais). Bilieto kaina perkant autobuse gali būti didesnė, nei perkant bilietą internetu arba klientų aptarnavimo biuruose;

3.1.5. „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo telefonu, pateikiant kreditinės kortelės duomenis.

3.2. PINS VIP klientai gali pirkti bilietus iš „Lux Express“ klientų aptarnavimo biurų be papildomo mokesčio.

3.3. Perkant bilietą internetu galima apmokėti naudojantis internetine bankininkyste arba kreditine kortele, priklausomai nuo šalies. Už bilietą turi būti mokama pilna kaina.

3.4. Perkant bilietą iš autobuso vairuotojo (išimtys nurodytos 3.1.4. punkte), galima atsiskaityti grynaisiais pinigais (vietine valiuta, eurais), taip pat, atitinkamai pažymėtuose autobusuose, mokėjimo kortele. Jeigu Keleivis atsiskaito grynaisiais pinigais, vairuotojui turi būti pateikti ne didesnės vertės kaip 50 EUR vertės banknotai arba šios sumos ekvivalentas vietine valiuta.

3.5. Pirkdamas bilietą Keleivis turi iškart patikrinti jame esančius duomenis, t. y. išvykimo ir atvykimo datą, laiką, maršrutą, ar teisingas keleivių skaičius, ar bilieto kaina atitinka sumokėtą kainą. Vėlesnės pretenzijos dėl duomenų ir grynųjų pinigų operacijų nebus priimamos.

3.6. Pirkdamas bilietą Keleivis turi pateikti Vežėjui šiuos duomenis: Keleivio vardą ir pavardę, kontaktinį telefono numerį, elektroninio pašto adresą, norimos kelionės datą, išvykimo ir atvykimo vietą ir išvykimo laiką. Perkant bilietą kelionei, kurios metu yra kertama Rusijos siena, privalomi pateikti duomenys: gimimo data, pilietybė, lytis, tėvavardis, dokumento tipas ir numeris. Duomenys yra privalomi, remiantis Rusijos Federacijos Federaliniu įstatymu № 16 „Dėl transporto saugumo“.

3.7. Vežėjas pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti:

3.7.1. Įvairias papildomas nuolaidas Keleiviui, atitinkančiam tam tikrus reikalavimus (pvz.: vaikui, jaunimui, senjorui / pensininkui ir t. t.);

3.7.1.1. „Lux Express“ tarptautiniams maršrutams galioja šios nuolaidos: -80 proc. vaikams iki 7 metų (imtinai); -40 proc. vaikams iki 16 metų (imtinai); -10 proc. jaunimui iki 26 metų (imtinai); -10 proc. senjorams virš 60 metų (įskaitant ir 60 m.). Šios nuolaidos negalioja maršrutų Talinas-Ryga, Ryga-Talinas, Ryga-Vilnius, Vilnius-Ryga, Talinas-Sankt Peterburgas, Sankt Peterburgas-Talinas „Lux Express Lounge“ vietoms.

3.7.1.2. Vietiniams Estijos maršrutams galioja šios nuolaidos: -100 proc.: vaikams iki 7 metų (imtinai), -40 proc.: vaikams iki 16 metų (imtinai), -40 proc.: senjorams virš 60 metų (imtinai), -100 proc. asmenims, turintiems stipriai pasireiškiančią ar rimtą matomą negalią ir asmeniui, lydinčiam asmenį, kuris turi stipriai pasireiškiančią ar rimtą matomą negalią; -40 proc. naminio gyvūnėlio bilietui; nuolaidos jaunimui iki 26 metų (imtinai) skiriasi, priklausomai nuo maršruto. Nuolaidos netaikomos išankstinio pirkimo bilietams keliauti „Lux Express Lounge“ vietose maršrutu Talinas-Tartu ir Tartu-Talinas. Perkant bilietus iš vairuotojo sėdėti „Lux Express Lounge“ vietose taikomos šios nuolaidos: -100 proc.: vaikams iki 7 metų (imtinai), ), -100 proc. asmenims, turintiems stipriai pasireiškiančią ar rimtą matomą negalią ir asmeniui, lydinčiam asmenį, kuris turi stipriai pasireiškiančią ar rimtą matomą negalią;

3.7.2. Kainos gali skirtis perkant bilietus internetu, klientų aptarnavimo biuruose ir / arba autobuse parduodamiems bilietams.

4. BILIETO KEITIMAS

4.1. Tarptautinių maršrutų bilietų pakeitimas įmanomas tik prieš autobuso išvykimo laiką ir tik tuo atveju, jei dėl norimo pakeitimo nepasikeičia kelionės Maršrutas, Vežėjas. Galimi toliau nurodyti bilieto keitimai:

4.1.1. Kelionės datos ir laiko;

4.1.2. Keleivio vardo ir pavardės.

4.2. Estijos tarpmiestinių maršrutų bilietai yra nekeičiami. Esant poreikiui Pradinis bilietas grąžinamas pagal galiojančias bilietų pirkimo taisykles, o tada Keleiviui parduodamas naujas bilietas.

4.3. Datos, laiko, vardo, pavardės keitimus galima atlikti:

4.3.1. „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose (nurodyti 5.1.1. punkte);

4.3.2. per „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo telefonu liniją;

4.3.3. įgaliotų Agentų biuruose, bet tik jei bilietas ten buvo įsigytas.

4.4. bilietus keičiant „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose ar per klientų aptarnavimo telefonu liniją pirmą kartą, Kelionės datos ir laiko keitimas gali būti atliekamas be paslaugos mokesčio. Visiems kitiems keitimams bus taikomas paslaugos mokestis (kainoraštis pateikiamas taisyklių pabaigoje).

4.5. keičiant bilietą Agento biure, gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis.

4.6. PINS VIP klientas gali keisti bilietą iki išvykimo be paslaugos mokesčio. Jeigu naujasis bilietas yra brangesnis, reikės apmokėti bilietų kainų skirtumą.

4.7. Bilieto savininkas savo bilieto pakeitimus gali atlikti „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose pateikdamas savo identifikacijos dokumentą; per klientų aptarnavimo telefonu liniją ir el. paštu pateikdamas bilieto arba pirkinių krepšelio numerį ir Keleivio vardą bei pavardę.

4.8. Bilieto pakeitimai traktuojami kaip naujo bilieto išdavimas. Keisdamas bilietą Keleivis turi sumokėti skirtumą tarp pradinio ir naujo bilieto, jei naujasis bilietas yra keitimo metu brangesnis pagal „Lux Express“ pardavimo sistemoje nurodytas kainas (kainoraštis pateikiamas taisyklių pabaigoje).

4.9. Jei naujo keleivio norimo bilieto kaina yra mažesnė nei pradinio bilieto, kainų skirtumas Keleiviui grąžinamas nėra.

4.10. Jei Keleivis nori atlikti kokius nors kitus pakeitimus nei paminėti 4.1. punkte, privaloma pirkti naują bilietą.

4.11. Už pakeistus bilietus pinigai nėra grąžinami.

5. BILIETO GRĄŽINIMAS

5.1. Bilietus galima grąžinti tik ten, kur jie buvo įsigyti:

5.1.1. „Lux Express“ klientų aptarnavimo biurai yra:

5.1.1.1. Estijoje: „AS Lux Express Estija“; Talinas, Lastekodu 46, el. paštas: info.ee@luxexpress.eu;

5.1.1.2. Latvijoje: „SIA Lux Express Latvija“; Ryga, Pragas iela 1, el. paštas: info.lv@luxexpress.eu;

5.1.1.3. Lietuvoje: „UAB Lux Express Lietuva“; Vilnius, Sodų g. 22, el. paštas: info.lt@luxexpress.eu; Vilnius, Saltoniškių g. 9 (Prekybos centras „Panorama“), el. paštas: info.lt@luxexpress.eu;

5.1.1.4. Rusijoje: ,,AO EUROLINES“; Sankt Peterburgas, Mitrofanievskoe shosse 2-1, el. paštas: info.ru@luxexpress.eu;

5.1.2. Pas Agentus.

5.1.3. Bilietus, įsigytus internetu www.luxexpress.eu, galima grąžinti užpildžius atitinkamą formą bilietų pardavimo sistemoje.

5.1.4. Norint paprašyti grąžinti bilietus, pirktus klientų aptarnavimo telefonu, būtina kreiptis į „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biurus arba vienu iš „Lux Express“ grupės elektroninio pašto adresų (5.1.1. punktas);

5.2. Jei kelionę atšaukia Keleivis, bilietai grąžinami tokia tvarka:

5.2.1. likus daugiau nei 24 valandoms iki Kelionės pradinės datos, Vežėjas grąžina 100 proc. pradinės bilieto kainos, jeigu bilietas yra grąžintas internetu www.luxexpress.eu arba „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuruose (5.1.1. punktas). paslaugos mokestis yra 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK;

5.2.2. likus mažiau nei 24 valandoms, bet ne mažiau kaip 1 valandai iki Kelionės pradinio išvykimo, Vežėjas grąžina 50 proc. pradinės bilieto kainos. Bus taikomas 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN paslaugos mokestis;

5.2.3. likus mažiau nei 1 valandai iki Kelionės pradinės datos, bilietai nėra grąžinami, išskyrus:

5.2.3.1. bilietus, pirktus Rusijos Federacijoje, Baltarusijoje arba Lenkijoje iš „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuro arba iš Agento biuro, galima grąžinti iki Kelionės pradinės datos bilieto pirkimo vietoje, „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuro arba Agento darbo laiku; tokiu atveju grąžinama 50 proc. pradinės bilieto kainos. Bus taikomas 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN paslaugos mokestis;

5.2.3.2. PINS VIP klientai gali reikalauti 100 proc. bilieto kainos grąžinimo iki pat pradinio išvykimo. Bus taikomas 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN paslaugos mokestis.

5.2.4. Sąlygos akcijos metu pirktiems bilietams aprašytos 6 punkte „Akcijos taisyklės“.

5.3. Vežėjas negrąžina keleiviui pinigų už bilietą, jei kelionė neįvyko dėl to, kad Keleivis kelionę neteisingai įformino (pvz., pateikė klaidingą maršrutą, datą, laiką ir pan.) arba neturi kelionei reikalingų dokumentų (pvz., draudimo, vizos, kelionės dokumento ir pan.), arba Keleivis pavėlavo.

5.4. Už bilietą Keleivio sumokėtus pinigus Vežėjas grąžina į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo už bilietus apmokėta.

5.4.1. Bilietų, nupirktų „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuruose arba Agentų biuruose, suma grąžinama grynaisiais tik tam asmeniui, kuris nurodytas biliete arba vėliau įgaliotam jo atstovui. Norint, kad pinigai būtų grąžinti grynaisiais, privaloma pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą.

5.5. Keleivis privalo padengti su grąžinamų pinigų pervedimu susijusias išlaidas.

5.6. Už pakeistus bilietus pinigai nėra grąžinami.

6. AKCIJOS TAISYKLĖS

6.1. Vardo ir pavardės arba laiko ir datos keitimas yra įmanomas tik „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose iki biliete nurodyto išvykimo laiko ir tik tarptautiniams maršrutams. Tokiu atveju sumokamas kainų skirtumas iki standartinės bilieto kainos. Gali būti pridėtas papildomas paslaugos mokestis pagal kainoraštį(kainoraštis pateikiamas taisyklių pabaigoje).

6.2. Estijos nacionalinių maršrutų bilietai negali būti keičiami (žr. 4.2. punktą).

6.3. Akciniai bilietai negali būti keičiami į kitus akcinius bilietus.

6.3. Akciniai bilietai negrąžinami, išskyrus bilietus, įsigytus Agentų biuruose Lenkijos teritorijoje.

6.4. Specialaus pasiūlymo kainos galioja ribotam vietų skaičiui per išvykimą.

6.5. Autobuso atvykimo stotelė, nurodyta ant bilieto, gali būti pakeista tik į kitą to paties miesto stotelę. Pakeitimas yra įmanomas informavus „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biurą, kai iki išvykimo liko ne mažiau nei 1 valanda.

6.6. Už Lenkijos teritorijos Agentų biuruose įsigytus bilietus pinigai gali būti grąžinami tik tame pačiame Agento biure:

6.6.1. anksčiau nei 24 valandas prieš Pradinį išvykimą Vežėjas grąžina 30 proc. akcinio bilieto kainos;

6.6.2. nuo 24 iki 1 valandos prieš Pradinį išvykimą Vežėjas grąžina 10 proc. akcinio bilieto kainos;

6.6.3. gali būti taikomas papildomas paslaugos mokestis pagal Agento kainoraštį.

 

BAGAŽO VEŽIMO IR VAŽIAVIMO TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Rezervuodamas ir pirkdamas vežimo paslaugą, Klientas (toliau – Keleivis) sudaro su vežimo paslaugos teikėju, bendrove AS LUX EXPRESS ESTONIA, OÜ SEBE EKSPERSS, АО ''ЕВРОЛАЙНС'', SIA LUX EXPRESS LATVIA, LUX EXPRESS LITHUANIA UAB, LUX EXPRESS POLSKA SP.ZO.O (toliau – su „Lux Express“ arba Vežėju) vežimo paslaugos (toliau – Kelionės) sutartį.

1.2. Įgaliotas platintojas (toliau – Agentas) – juridinis arba fizinis asmuo, kuris Vežėjo yra įgaliotas parduoti, keisti ir grąžinti bilietus pagal galiojančias „Lux Express“ grupės bilietų pardavimo taisykles..

2. BAGAŽO IR RANKINIO BAGAŽO VEŽIMAS BEI SAUGOJIMAS

2.1. Keleiviui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris neviršija 5 kg, o matmenys neviršija 45×35×20 cm (ilgis – plotis – aukštis).

2.2. Už rankinį bagažą ir asmeninius daiktus autobuso salone atsako pats Keleivis. Vežėjas neatsako už autobuse paliktus daiktus ar bagažą ir negarantuoja jų grąžinimo. Autobuse rasti nepažymėti asmeniniai daiktai, tokie kaip telefonai, knygos, pirštinės ir kt., jei įmanoma, yra perduodami vietiniams „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biurams. Perduoti rasti daiktai saugomi vietinėje „Lux Express“ grupės atstovybėje 30 dienų, ir juos galima atsiimti „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuro darbo metu. Visi daiktai, įskaitant ir bagažą, kurio turinio negalima nustatyti neatidarius, perduodami autobuso stoties apsaugai arba vietinei policijai. Greitai gendantys maisto produktai nelaikomi grąžinti.

2.3. Be rankinio bagažo, Keleiviui papildomai leidžiama autobuso bagažinėje nemokamai vežti vieną bagažo vienetą (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą), kurio svoris neviršija 30 kg, o matmenys neviršija 70×30×55 cm (ilgis – plotis – aukštis). Bagažą į bagažinę patalpina ir jį Keleiviui vėliau išduoda autobuso vairuotojas.

2.3.1. Jei autobuso bagažinėje yra laisvos vietos, autobuso ekipažui leidus, Keleivis gali bagažinėje vežti daugiau bagažo nei nustatyta (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą). Ar Keleivis gali vežti bagažinėje daugiau bagažo, sprendžia autobuso vairuotojas priklausomai nuo situacijos. Keleivis už papildomą bagažą papildomai mokėti neprivalo.

2.4. Jei Keleivio bagažas yra pažeistas, deformuotas arba turi kitą defektą, dėl kurio autobuso ekipažui vėliau gali būti pareikštos pretenzijos, prieš patalpinant bagažą į autobuso bagažinę, esamas defektas fiksuojamas laisvos formos aktu.

2.5. Keleivio bagažas (pvz., kelioninis krepšys arba lagaminas), kuris talpinamas į autobuso bagažinę, pažymimas numeruotu lipduku iš dviejų dalių. Viena lipduko dalis priklijuojama prie Keleivio bagažo, o kita atiduodama bagažo savininkui. Bagažas išduodamas tik pateikus bagažo numerį, esantį ant bilieto.

2.5.1. Estijos tarpmiestinių maršrutų Keleivių bagažas nėra numeruojamas.

2.6. Autobuso bagažinėje draudžiama vežti bagažą, kuris nepriklauso kuriam nors iš Keleivių.

2.7. Dviratį autobuso bagažinėje galima vežti, jei autobuso bagažinėje yra laisvos vietos. Ar įmanoma dviratį patalpinti į bagažinę, sprendžia autobuso vairuotojas priklausomai nuo situacijos prieš autobusui išvykstant į reisą. Prieš patalpinant dviratį į bagažinę būtina nuimti dviračio priekinį ratą. Priekinis dviračio ratas ir dviratis turi būti supakuoti atskirai. Jei keleivio dviratis į bagažinę netelpa, autobuso vairuotojas ant bilieto daro atitinkamą laisvos formos atžymą. Grąžinant bilietus galioja „Lux Express“ bilietų pardavimo taisyklių 4 punktas, išskyrus autobuso vairuotojo atitinkamai pažymėtus bilietus, kuriuos galima pakeisti tuojau po autobuso išvykimo į reisą. „Lux Mini“ autobusais dviračiai nevežami.

2.8. „Lux Express“ grupės autobusų salone ir bagažinėje draudžiama vežti bagažą arba rankinį bagažą, kuriame yra medžiagų ir daiktų, išvardintų draudžiamo bagažo sąraše. Draudžiamam bagažui priskiriamos: radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, ėdančiosios, degiosios, skleidžiančios stiprų kvapą medžiagos ir daiktai bei blogai supakuotas bagažas, kuris gali ištepti ar kitaip sugadinti autobuso bagažinę.

3. KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Keleivis turi teisę:

3.1.1. Gauti vežimo paslaugą, už kurią sumokėjo;

3.1.2. Gauti įstatymu arba įstatymo pagrindu nustatytą nuolaidą;

3.1.3. Vežti bagažą pagal nustatytą tvarką;

3.1.4. Aklumo atveju Keleivis turi teisę vežti su savimi šunį-vedlį. Keleivis privalo turėti įvežti šunį-vedlį į šalį ir iš jos jį išvežti reikalingus dokumentus. Vežėjas pinigų už bilietą negrąžina, jei kelionė neįvyko dėl to, kad dokumentai nėra tinkamai įforminti arba dokumentų nėra.

3.2. Keleivis privalo:

3.2.1. Kelionės tarptautiniu maršrutu atveju įlipant į autobusą parodyti galiojantį bilietą, pasą ar asmens tapatybės kortelę;

3.2.1.1. Pateikti įlaipinimo metu tik galiojantį asmens dokumentą, o ne bilietą galima tik „Lux Express“ ir „Simple Express“ autobusuose, taip pat Estijos tarpmiestiniuose autobusuose, jeigu Keleivio vardas nurodytas biliete;

3.2.2. Visoms tikrinančioms tarnyboms pateikti bilietą arba bet kurį kitą dokumentą, suteikiantį teisę į kelionę konkrečiu reisu;

3.2.3. Turėti galiojančią vizą ar kitus dokumentus, kurie būtini kertant sieną;

3.2.4. Užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar kiti daiktai nekels pavojaus ir netrukdys kitiems keleiviams;

3.2.5. Įlipti į autobusą maršruto stotelėse ne vėliau negu oficialiai nurodytas išvykimo laikas tvarkaraštyje arba vairuotojo prieš sustojimą praneštas išvykimo laikas.

3.3. Keleiviui draudžiama:

3.3.1. Važiuoti apsvaigus nuo alkoholio arba narkotinių medžiagų, nešvariais drabužiais, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus arba trukdyti kitiems keleiviams;

3.3.2. Atidarinėti arba uždarinėti autobuso langus ir stoglangius be autobuso vairuotojo leidimo;

3.3.3. Trukdyti atidaryti ar uždaryti duris, riboti autobuso vairuotojo regėjimo lauką;

3.3.4. Trukdyti vairuotojui ir kontrolės teisę turintiems pareigūnams;

3.3.5. Laužyti autobuso įrangą, teršti autobuso saloną;

3.3.6. Kelti pavojų sau ir kitiems keleiviams;

3.3.7. Naudotis autobuso tualetu, jei mažiausiai per 10 pastarųjų dienų jam buvo taikomas gydymas radioaktyviomis medžiagomis.

3.3.8. Ignoruoti ar pažeisti bet kokius kitus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

3.4. Bilieto negalima perduoti saugoti vairuotojui, išskyrus atvejus, kai bilietas buvo parduotas Keleiviui per kitas pardavimo sistemas (žr. 3.5. punktą) vienu egzemplioriumi.

3.5. Bilietą reikia paduoti autobuso vairuotojui, jei bilietas nebuvo parduotas per „Lux Express“ pardavimo sistemą.

3.6. Pagal ES saugumo nuostatus, visi Keleiviai privalo būti prisisegę saugos diržais visos kelionės metu. Vaikai iki 12 metų negali keliauti pirmose eilėse, pvz., 1–4 vietose ir vietose už vidurinių durų.

4. VEŽĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vežėjas neatsako už autobuso vėlavimus ir nukrypimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, eilės pasienyje, muitinės bei pasų kontrolė ir t. t.), taip pat ir pačių Keleivių veiklos, kuri trukdo Vežėjui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Vežėjas, neatsižvelgiant į pastangas, negalėjo nusatyti ir išvengti.

4.2. Vežėjas nėra atsakingas už Partnerių autobusų tvarkaraščio nesilaikymą ir vėlavimą, taip pat už neįvykusias keliones.

4.3. Vežėjas neatsako už Keleivio patirtą žalą ir negautą pelną dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą.

4.4. Keleivis, iš anksto nusipirkęs bilietą į „Lux Express“ grupės autobusą ir pavėlavęs į savo išvykimą, neturi teisės važiuoti su tuo pačiu bilietu bet kuriuo kitu „Lux Express“ grupės autobusu. Pinigai už nepanaudotą bilietą Keleiviui negrąžinami.

4.5. Jei Keleivis neatvyksta, neįlipa į autobusą nurodytoje ant bilieto stotelėje, Vežėjas turi teisę parduoti tą sėdimą vietą kitam keleiviui.

4.6. Vežėjas neatsako už autobuso bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio saugumą, taip pat už Keleivio bagaže (pvz.: kelioniniame krepšyje arba lagamine) esančių vertingų daiktų (juvelyrinių dirbinių, fototechnikos ir videotechnikos, pinigų, banko čekių, vertybinių popierių, trapių daiktų ir kt.) būklę ar dingimą.

4.7. Jei bagažui (pvz.: kelioniniam krepšiui arba lagaminui patalpintam į bagažo skyrių) buvo padaryta žala dėl firmos kaltės, kompensuojama iki 200 EUR žalos vertės arba atitinkama suma vietine valiuta. Didesnį nei 200 EUR vertės nuostolį kompensuoja draudimo kompanija, jei Keleivis yra sudaręs draudimo sutartį.

4.8. Jei dėl Vežėjo kaltės autobusas negali išvykti į reisą arba jei reisas buvo nutrauktas dėl autobuso techninio gedimo, Vežėjas kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu. Be to, Vežėjas užtikrina, kad:

4.8.1. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių išvykimas arba atvykimas į paskirties vietą vėluoja daugiau nei 2 valandas, Keleiviui pateikus pareiškimą, kompensuojama 50 proc. bilieto kainos;

4.8.2. Jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja daugiau nei 5 valandas, Keleiviui pateikus pareiškimą, kompensuojama 100 proc. bilieto kainos.

4.9. Jei autobusas neišvyko į reisą dėl Vežėjo kaltės, arba vėlavo išvykti daugiau kaip 120 min., Keleiviui atsisakius kelionės ir pageidaujant, grąžinama 100 proc. bilieto vertės.

4.10. Vežėjas turi teisę atsisakyti vežimo sutarties su Keleiviu ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei Keleivis:

4.10.1. Įlaipinimo metu neturi galiojančio Kelionės dokumento įlipdamas į  tarptautinio maršruto autobusą;

4.10.2. Turi bilietą kitu vardu nei nurodytas asmeniniame kelionės dokumente;

4.10.3. Nurodytu laiku neatvyksta į biliete nurodytą išvykimo stotelę, nebent „Lux Express“ klientų aptarnavimo biuras buvo informuotas bent jau vieną valandą iki autobuso išvykimo ir atliekami reikiami pakeitima biliete. Tai padaryti galima tik keliaujant tame pačiame mieste;

4.10.4. Neįlipo į autobusą papildomoje maršruto stotelėje oficialiu išvykimo laiku arba kaip vairutojo nurodyta prieš sustojimą. Keleivių, kurie nesilaiko sustojimo laikų, nėra laukiama;

4.10.5. Yra apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;

4.10.6. Kelia pavojų ar trukdo kitiems autobuso keleiviams;

4.10.7. Kitokiu būdu trukdo laikytis maršruto ir kelia pavojų Kelionės saugumui;

4.10.8. Pateikia netinkamus dokumentus kirsti sieną arba tokių dokumentų visai neturi.

4.11. Jei kelionės metu Keleiviui kyla problemų su valdžios pareigūnais dėl negaliojančių vizų, pasų, kelionės draudimo ir nelegalių prekių, autobuso ekipažas turi teisę išlaipinti Keleivį pasienyje ar artimiausioje gyvenvietėje arba veikti pagal valdžios pareigūno nurodymus. Tokiu atveju pinigai už bilietą negrąžinami.

4.12. Skundai dėl Vežėjo veiklos priimami tik tuo atveju, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 3 mėnesius po reiso. „Lux Express“ grupė prisiima įsipareigojimą atsakyti į skundą dėl „Lux Express“ grupės autobusų ir vairuotojų veiklos vėliausiai per 1 mėnesį.

4.13. „Lux Express“ grupės klientų aptarnavimo biuruose taip pat priimami skundai, susiję su tų vežėjų veikla, kurių bilietus ji parduoda ir atstovauja juos kaip Agentas. Tokie skundai per 2 dienas perduodami konkrečiam vežėjui. Į šiuos skundus atsako vežėjas, o ne „Lux Express“ grupė.

4.14. Vežėjas pasilieka teisę daryti pakeitimus autobusų tvarkaraščiuose, kainoraščiuose bei šiose keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse. Jei Keleivis turi įsigijęs bilietą į reisą, kuris atšaukiamas arba kurio vykimo grafikas yra pakeistas, Vežėjas grąžina pinigus už bilietą arba pasiūlo galimybę vykti kitu Keleiviui labiausiai tinkamu laiku. Apie visus pakeitimus iš anksto bilietus įsigiję Keleiviai yra informuojami jų pateiktais telefono arba el. pašto kontaktais ne mažiau kaip 7 dienos iki pasikeitimų įsigaliojimo.

4.15. Sutikdamas su bilietų pardavimo, bagažo vežimo ir važiavimo taisyklėmis, Keleivis sutinka, kad Vežėjas negarantuoja, jog tarptautinių maršrutų atveju visa informacija bus Keleiviams prieinama visomis vietinėmis maršruto kalbomis.

5. KITI KELEIVIUI KELIAMI REIKALAVIMAI

5.1. Vežti naminius gyvūnus tarptautinių maršrutų autobusuose draudžiama. Išimties tvarka aklas žmogus gali pasiimti šunį-vedlį, jei Vežėjas apie tai yra iš anksto informuojamas. Už šuns-vedlio vežimą mokėti nereikia.

5.2. Jeigu keleivis paslėpė gyvūną, ir jis buvo pastebėtas po įlaipinimo, Vežėjas turi teisę išlaipinti keleivį kitoje oficialioje stotelėje.

5.3. Estijos vietinių maršrutų autobusuose leidžiama vežti mažus naminius gyvūnus ar paukščius tik specialiuose iki 40x40 cm dydžio transportavimo narvuose, kurie tilptų ant sėdynės. Tokiu atveju reikia įsigyti bilietą juos vežtis. Naminių gyvūnų bilietams taikoma 40 proc. nuolaida „Lux Express“ kelionėms, o „Simple Express“ kelionių atveju gyvūnas turi turėti tos pačios kainos bilietą kaip ir keleivis. Įsidėmėkite, kad gyvūną gali vežtis tik sąmoningas keleivis.

 

File attachments: