Osta lippu

PINS säännöt ja ehdot

Näillä säännöillä ja ehdoilla säädetään ne tavat, kuinka Jäsen voi kerätä ja käyttää pinssejä Lux Express Estonia AS:n (jäljempänä Lux Express) ja muiden Yhteistyökumppaneiden kautta.

PINS.CO SIA (PINS Ohjelman perustaja ja ylläpitäjä) ja Lux Express sitoutuvat toimimaan vilpittömästi ja pidättävät oikeuden muokata tai lisätä näitä sääntöjä ja ehtoja aina silloin kuin tällaisten muutosten katsotaan olevan tarpeellisia. Tällä verkkosivulla oleva versio säännöistä ja ehdoista on aina uusin ja voimassa oleva. Nämä säännöt ja ehdot sitovat kaikkia Jäseniä.

1. Määritelmät
1.1. PINS.CO - PINS Finland Oy (y-tunnus: 2559717-3, osoite: Huopalahdentie 24 B 00350 Helsinki, Suomi) ja SIA PINS.CO (rekisterinumero: 40103273540, osoite: Kaļķu ielu 12, Rīga, LV-1050, Latvia) yhdessä.
1.2. Ohjelma - PINS.CO:n luoma ja Suomessa PINS Finland Oy:n tarjoama ja ylläpitämä PINS-etuohjelma.
1.3. Pinssi - Yksiköt, joita Ohjelman puitteissa voidaan kerätä tuotteiden/palvelujen ostamiseksi Yhteistyökumppaneilta sekä vaihtaa Ohjelmaan kuuluviin tuotteisiin/palveluihin.
1.4. Ehdot – ehdoilla säädetään ohjelman säännöt ja menettelyt, jotka sitovat ohjelman Jäseniä ja Yhteistyökumppaneita. Ne määritelmät, joita ei ole sisällytetty ehtoihin, tullaan tulkitsemaan yleisesti sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.
1.5. Verkkopalvelu - PINS.CO:n luoma verkkopalvelu, joka on saatavilla osoitteesta www.pins.fi ja joka on suunniteltu Ohjelman Jäsenille verkkoprofiilien luomiseksi ja tilitietojen käyttämiseksi.
1.6. PINS-mobiilisovellus - PINS.CO:n kehittämä ohjelman mobiilisovellus, joka toimii ohjelman jäsenten mobiililaitteissa ja jossa he voivat luoda verkkoprofiilin sekä käyttää tilitietojaan.
1.7. PINS-jäsen tai Jäsen - Henkilö, joka on hyväksytysti rekisteröitynyt Ohjelmaan ja joka on hyväksynyt nämä Ehdot. Rekisteröitymisen voi tehdä henkilö itse tai sen voi tehdä hänen puolestaan hänen edustajansa, jolla on siihen oikeus.
1.8. PINS –tili tai Tili tarkoittaa tiliä, joka PINS –Jäsenelle on luotu perustuen Jäsenen vapaaehtoisesti toimittamiin henkilötietoihin rekisteröintiä varten, ja joka on tarkoitettu Jäsenen keräämien ja/tai käyttämien pinssien kirjaamiseen.
1.9. PINS –jäsenien Yhteinen tili tai Yhteinen tili (jäljempänä  PINS Perhe & Ystävät -tili) on verkkopalvelussa luotu tiliryhmä, joka mahdollistaa useiden siihen liitettyjen PINS-tilien pinssien yhdistämisen tarjoten siten uusia mahdollisuuksia pinssien käyttöön.
1.10. PINS-jäsennumero - Kortissa ilmoitettu yksilöllinen Jäsenen tunnusnumero, joka on liitetty Tiliin.
1.11. Yhteistyökumppani - PINS.CO-yhteistyökumppani, joka on tehnyt pinssien keräämistä ja/tai käyttämistä koskevan sopimuksen PINS.CO:n kanssa tai toisen sellaisen yrityksen kanssa, jolla on valtuudet tehdä sopimus PINS.CO:n puolesta.
1.12. Kortti jäsenkortti, jossa on PINS-jäsennumero. Kortteja on neljä:
1.12.1. Henkilökohtainen kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero, kortinhaltijan nimi ja Ohjelman mahdollinen jäsenyystaso.
1.12.2. Nimeämätön kortti – PINS-kortti, jossa on PINS-jäsennumero.
1.12.3. Väliaikainen kortti – paperinen kortti, joka on tulostettu PINS-jäsenen verkkoprofiilista, saatavilla PINS-mobiilisovelluksen kautta tai hakulomakkeella anottaessa.
1.12.4. Digitaalinen kortti – PINS-kortti ohjelman liittyneen asiakkaan numerolla ja kortin haltijan nimellä PINS-puhelinsovelluksessa.
1.13. Hakemuslomake - Ohjelman Verkkopalvelussa täytetty verkkolomake, paperinen hakemuslomake tai jollain muulla käytettävissä olevalla tavalla Verkkopalveluun rekisteröity tahdonilmaisu Ohjelmaan osallistumisesta.

Lux Express
1.14. Lux Express Estonia AS - (rek.nro. 10092807, Lastekodu 46, Tallinna, 10144 Viro).
1.15. Jäsenyystaso – jäsenen taso ohjelmassa (esim. perustaso, 1. taso, 2. taso tai VIP-taso), joka määritellään vuoden sisällä suoritettujen matkojen lukumäärän (paitsi Lux Express E-etusetelillä tai 0 EUR lipuilla ajetut matkat) tai tasolle pääsemisen pohjalta ja jolla saa lisäetuja.
1.16. Lux Express E-etuseteli – etuseteli, jolla saa ilmaisen bussilipun, etuseteli on hankittu PINS:in kautta.
1.17. Matkalippu – virallinen matkustajan ja kuljetusyhtiön välillä solmittu sopimus palvelun tuottamiseen.
1.18. Kampanjalippu – virallinen matkustajan ja kuljetusyhtiön välillä solmittu sopimus palvelun tuottamiseen erikoishintaan (ei sisällä PINS-pisteitä tai tiettyjä alennuksia, mm. nuorten matkustajien tms. hintaetuja).
1.19. Matkakertymä – virtuaalimatkat, jotka lasketaan Lux Expressin kuljetuspalveluilla toteutettujen matkojen pohjalta.

2. Jäsenyyden kelpoisuusehdot
2.1. Nimi, sukunimi – hakemuksessa ilmoitetun nimen ja sukunimen on vastattava henkilötodistuksen (passi, ajokortti, henkilökortti) tietoja.
2.2. Ikä – kuka tahansa luonnollinen henkilö, kuka on saavuttanut kahden (2) vuoden iän, voi tulla PINS –jäseneksi. Henkilöiden, jotka eivät ole oman maansa kansalaisina oikeustoimikelpoisia, edustajina Ohjelmassa toimivat heidän vanhempansa, laillinen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu kyseistä vajaavaltaista edustamaan oikeutettu henkilö.
2.3. Osoite – osoite, jonka Jäsen on hakemuslomakkeessa ilmoittanut Henkilökohtaisen jäsenkortin lähettämistä ja muuta Etuohjelmaan liittyvää kanssakäyntiä varten.

3. Jäsenyyden alkaminen
3.1. Ainoastaan Jäsenhakemuslomakkeen jättäneet henkilöt voidaan hyväksyä Jäseniksi.
3.2. Ohjelmaan liittyessään ja sen etuja käyttäessään, Jäsen hyväksyy Ohjelman Ehdot ja niihin tulevaisuudessa tehtävät mahdolliset lisäykset Kulloinkin voimassaolevat Ehdot ovat saatavilla PINS –verkkosivulta www.pinsforme.com.
3.3. Jäsenhakemuslomakkeen voi jättää, ja jäsenyyden hyväksymisen voi vastaanottaa ainoastaan yhden kerran.
3.4. PINS.CO:lla on oikeus hylätä mikä tahansa Jäsenhakemus Ohjelmaan määrittelemättä syytä.
3.5. Annettua Korttia saa käyttää vain Jäsen tai Jäsenen laillinen edustaja, eikä Jäsenellä ole oikeutta siirtää jäsenyyttään muille.
3.6. PINS.CO pidättää oikeuden hylätä tietyn aseman myöntämisen Jäsenelle, kuten VIP -asema, ja jälkikäteen lopettaa aseman voimassaolon varoittamatta Jäsentä etukäteen.
3.7. Lux Expressin PINS-ohjelmaan liittymiseen on kolme mahdollisuutta: ohjelmaan voi liittyä Lux Expressin sivustolla, Lux Express Groupin asiakaspalvelussa tai PINS-puhelinsovelluksen kautta.
3.8. Ohjelman jäsen hyväksyy soveltamalla ja käyttämällä ohjelman tarjoamia etuja nämä ehdot ja niiden vastaisuudessa tehtävät lisäykset. Tämä Lux Expressin PINS-ohjelman ehtojen versio on saatavissa PINS:in sivustolla www.pinsforme.com alavalikossa Lux Express ja Lux Expressin sivustolla www.luxexpress.eu.
3.9. Ohjelmaan liittyminen ja siihen osallistuminen ovat ilmaisia.

4. PINS-tili
4.1. Jäsenelle avataan PINS-tili, kun Jäsenelle on myönnetty PINS-jäsenyys. Jäsenellä on oikeus ainoastaan yhteen PINS-tiliin.
4.2. Jos jäsenyyttä on haettu PINS-mobiilisovelluksen alustavan rekisteröintilomakkeen avulla, tili voidaan luoda vasta, kun täydellinen rekisteröinti on tehty mobiilisovelluksen kautta.
4.3. Jos jäsenyyttä on haettu täyttämällä kokonaisuudessaan paperinen lomake, Tili avataan kolmen (3) viikon kuluessa.
4.4. Jos Jäsenellä on useampi kuin yksi PINS-tili, PINS.CO:lla on oikeus sulkea ilmoituksetta kaikki tilit, joilla ei ole pinssejä.
4.5. Jos Jäsenellä on useampia Tilejä, joille on annettu pinssejä, pinssit siirretään Jäsenen määrittämälle PINS-tilille, josta tulee Jäsenen vakituinen PINS-tili.
4.6. Tili on liitetty Verkkopalvelussa Jäsenen määrittämään yksilölliseen sähköpostiosoitteeseen. Sähköpostiosoitetta voidaan käyttää vain yhdessä Tilissä.
4.7. Kerätyt pinssit voidaan tarkistaa Etuohjelman verkkopalvelussa tai Mobiilisovelluksella käyttämällä Jäsenen internetprofiilin tietoja (kirjautumalla sähköpostiosoitteella ja salasanalla, jotka ovat käytössä PINS rekisterissä). Jos Jäsen havaitsee mitä tahansa virheitä tiliotteessa, tulee siitä ilmoittaa PINS Asiakaspalveluun (puhelinnumerot: +371 67 280 280 Latviassa, +372 630 6660 Virossa, +370 700 55 665 in Liettuassa, +358 (0)207 64 94 24 Suomessa, +7 495 2585405 Venäjällä; www.pinsforme.com) yhden (1) kuukauden sisällä ostopäivästä., mikäli toisin ei ole sovittu. Tämän ajanjakson kuluttua Jäsenen katsotaan hyväksyneen olemassa oleva Tilin saldo eikä tietoja korjata.

5. PINS Perhe ja Ystävät -tili
5.1. Verkkopalvelu mahdollistaa useiden Jäsenien liittämisen samaan Tiliin yhdeksi ryhmäksi. Perhe ja Ystävät –tili voidaan luoda ja siihen voidaan lisätä uusia Jäseniä Ohjelman verkkosivustolla.
5.2. Yhteen Perhe ja Ystävät –tiliin voidaan liittää enintään kahdeksan (8) Jäsentä. Kukin Jäsen voi olla mukana vain yhdessä Yhteisessä Tilissä.
5.3. Perhe ja Ystävät –tiliin luoneesta Jäsenestä tulee myös Perhe ja Ystävät –tilin ylläpitäjä, jolla on oikeus lisätä Perhe ja Ystävät –tiliin muita Jäseniä. Perhe ja Ystävät –tilin luonut Jäsen vastaa siitä, että sillä on oikeus liittää muut Jäsenet Perhe ja Ystävät –tiliin.
5.4. Luomalla Perhe ja Ystävät –tilin ylläpitäjä ottaa vastuun kaikista Tilin toiminnoista, mukaan lukien Tilin muiden Jäsenien Ohjelman ehtojen mukaisesta toiminnasta.
5.5. Perhe ja Ystävät –tilin ylläpitäjällä on oikeus käyttää myös muiden Jäsenien kerryttämiä pinssejä. Muut Perhe ja Ystävät –tilin Jäsenet voivat käyttää väin pinssejä, jotka ovat heidän omilla tileillään. Perhe ja Ystävät –tilin ylläpitäjällä on oikeus antaa ryhmän Jäsenille valtuudet käyttää Perhe ja Ystävät –tilin pinssejä.
5.6. Poistaakseen yksittäisen Jäsenen Perhe ja Ystävät –tilistä, ryhmän ylläpitäjän tulee ottaa yhteyttä PINS-asiakaspalveluun.
5.7. Perhe ja Ystävät –tilistä poistuessaan jää Jäsenen omalle Tilille kaikki ne pisteet, jotka hän on kerännyt, eikä vielä ole käyttänyt poistumisajankohtaan mennessä.
5.8. Liittyessään ryhmään Tilin haltija vahvistaa, että hän hyväksyy sitoutuvansa hallinnollisiin sääntöihin, jotka on esitelty näiden ehtojen kohdassa 4.7.
5.9. Matkojen ja jäsenyystason yhdistäminen ei ole mahdollista.

6. PINS-kortit
6.1. Kun Jäsen hakee Ohjelmaan jonkin Yhteistyökumppanin kautta, Jäsen voi saada Nimeämättömän kortin. Jotta Jäsen voi liittyä Ohjelmaan, hänen tulee aktivoida korttinsa Ohjelman verkkopalvelussa pian Kortin vastaanottamisen jälkeen, jonka jälkeen hän saa aktivointia koskevan sähköpostivahvistuksen, tai täyttää Kortin mukana toimitettu Hakemuslomake.
6.2. Kun ohjelmaan haetaan mobiilisovelluksen kautta, jäsen tunnistetaan tekstiviestitse ja hän saa mobiilisovellukseen sähköisen kortin. Henkilökohtainen kortti lähetetään, kun PINS-ohjelmaan rekisteröityminen on suoritettu loppuun.
6.3. Kun Kortin mukana tullut paperinen Hakemuslomake on toimitettu lomakkeessa olevaan osoitteeseen ja aktivointia koskeva sähköpostiviesti on vastaanotettu ja vahvistettu (Jäsen hyväksyy profiilinsa tiedot), tai kun Ohjelmaan on haettu verkossa, Henkilökohtainen kortti lähetetään Jäsenen osoitteeseen.
6.4. Kortti on PINS:CO:n omaisuutta ja tulee palauttaa PINS:CO:lle sitä pyydettäessä.

Lux Express
6.5. Lux Expressin sivuston kautta ohjelmaan liittynyt jäsen saa henkilökohtaisen korttinsa 3 viikon sisällä. Ennen postitse lähetetyn kortin saapumista voidaan käyttää tulostettua tilapäistä PINS-korttia.
6.6. Kun asiakas on ilmoittautunut verkossa ohjelman jäseneksi, aktivoidaan asiakastili ja kortti astuu voimaan. Asiakkaalle lähetetään sähköpostiviesti vahvistuslinkillä, johon klikkaamalla kortti aktivoidaan PINS-pisteiden ja hintaetujen vastaan ottamiseen.
6.7. Liittymällä ohjelman jäseneksi Lux Express Groupin asiakaspalvelussa saa asiakas heti käyttöönsä PINS-kortin ilman henkilötietoja, joka on heti käyttövalmis ja jolla voi kerätä PINS-pisteitä.
6.8. Kaikki Lux Express PINS-ohjelman uudet jäsenet, jotka ilmoittautuvat Lux Express Groupin asiakaspalvelussa tai Lux Expressin sivustolla, saavat heti asiakaslahjana 10 virtuaalimatkaa, jotka ovat voimassa 12 kuukauden ajan. 10 virtuaalimatkan asiakaslahja varmistaa jäsenelle 1. jäsentason jäsenyyden, jolla saa 15% hintaedun
6.9. PINS-ohjelmaan voi liittyä myös muiden PINS-ohjelman kumppaneiden kautta, Lux Expressin PINS-ohjelman liittyminen edellyttää yhden matkan toteuttamista. Jäsen saa ensimmäisen Lux Expressillä suoritetun matkan jälkeen 10 virtuaalimatkaa, pääsee 1. jäsentasolle, jolla voi käyttää 15% hintaetua. Samat säännöt pätevät silloin, kun jäseneksi ilmoittaudutaan PINS-puhelinsovelluksen tai PINS-ohjelman sivuston kautta.

7. Lux Express PINS-ohjelman hintaedut eri jäsenyystasoilla:
7.1. Perustaso (0-10 matkaa) ei anna hintaetua Lux Expressin reiteillä.
7.2. 1. taso (11-25 matkaa) tarjoaa -10% hintaedun kaikilla Lux Expressin reiteillä.
7.3. 2. taso (26-40 matkaa) tarjoaa -15% hintaedun kaikilla Lux Expressin reiteillä.
7.4. VIP taso (40+ matkaa) tarjoaa -25% hintaedun kaikilla Lux Expressin reiteillä.
7.5. Hintaetuja sovelletaan vain normaalihintaisiin lippuihin.
7.6. PINS hintaedun voi käyttää vain hankkimalla lipun ennakkomyynnistä, jos lippu ostetaan kuljettajalta, hintaetua ei saa.
7.7. PINS hintaetuja ei voi käyttää kampanjalippuihin. Matka lasketaan kuitenkin mukaan toteutettuihin matkoihin ja se huomioidaan seuraavalla jäsenyystasolle siirtyessä ja PINS-pisteitä kerätään myös kampanjalipuilla toteutetuilta matkoilta.

8. Hintaedun voimassaolo Lux Express PINS-ohjelmassa
8.1. 10 virtuaalimatkaa ovat voimassa 12 kuukauden ajan.
8.2. Jäsenyystaso on voimassa 12 kuukauden ajan tasolle siirtymisen hetkestä alkaen. Jos sen ajan sisällä ei ole vaadittua matkojen määrää saavutettu, jäsenyystaso lasketaan edelliselle tasolle. Jäsenen matkojen historiatietoja ja tason voimassaoloaikaa voi seurata sivustolta www.pinsforme.com

9. PINS-käyttö Lux Expressin palveluita käytettäessä
9.1. Jäsenyys on yhdistetty yhteen PINS-tiliin ja yhteen PINS-korttiin. Esimerkiksi jos jäsenyystaso ja sen suomat hintaedut eivät ole enää voimassa, uutta PINS-korttia ja uutta tiliä hintaetujen saamiseen tai mihin tahansa muuhun tarkoitukseen ei voi hankkia.
9.2. PINS-kortti on henkilökohtainen. Korttia voi käyttää vain se henkilö, jonka nimiin kortti on annettu. Jäsen voi hankkia matkalipun vain omaan nimiin. PINS-korttia ja tiliä ei voi luovuttaa toiselle henkilölle.
9.3. PINS-ohjelman jäsen voi hankkia korkeintaan kaksi matkalippua itselleen kahden vierekkäisen istuimen varaamiseen.
9.4. Lux Expressin kuljettajilla ja asiakaspalvelun työntekijöillä on oikeus pyytää jäseneltä bussiin saapuessa hänen PINS-korttia bussiin ja tarkistaa, että kortissa ja lipussa oleva nimi täsmäävät.
9.5. Jos havaitaan, että PINS-korttia on käytetty sen käyttötarkoituksesta poikkeavaan tarkoitukseen, on jäsenen korvattava hankkimansa lipun hintaedun ja normaalin hinnan erotus ja matkasta ei anneta PINS-pisteitä eikä toteutuneen matkan merkintää.
9.6. PINS-tilejä ei voi yhdistää, jäsen ei voi myöskään siirtää matkaa toiselle tilille. Käyttämällä Ystävien ja perheen tiliä voidaan kerätä PINS-pisteitä jokaiselle jäsenelle, niitä voidaan yhdistää ja niitä voivat käyttää kaikki jäsenet. Tässä tapauksessa ei ole matkan ja jäsenyystason yhdistäminen kuitenkaan mahdollista.
9.7. Jos ostetaan useampi matkalippu, esimerkiksi varaamalla itselleen kaksi vierekkäistä paikkaa, jäsenen tilille ei lisätä kahta matkaa, mutta jäsen saa tuplamäärän PINS-pisteitä.
9.8. Jos jäsen ostaa matkalipun bussissa, saa hän matkan ja PINS-pisteet. PINS-hintaetua ei sovelleta.
9.9. Jos matkalippu ostetaan Lux Expressin asiakaspalvelusta, jäsenen pitää näyttää PINS-korttinsa, PINS-puhelinsovelluksensa tai ilmoittaa korttinsa numero.
9.10. Jos jäsen on hankkinut lipun Viron kotimaan reiteille omalla PINS-kortilla, hän pääsee bussiin pelkästään PINS-kortillaan.

10. Pinssien kertyminen
10.1. Ohjelmaan hyväksyttyjä palveluja tai tuotteita käyttäessä tai hankkiessa Jäsenen on pinssien keräämiseksi esitettävä oma PINS-jäsennumeronsa ja/tai PINS-korttinsa, tai jokin muu Kortti, joka oikeuttaa pinssien keräämiseen. PINS.CO myöntää kerätyt pinssit Jäsenen tilille Ohjelman Yhteistyökumppaneilta saamansa tiedon perusteella viimeistään kunkin kalenterikuukauden jälkeen kohtuullisessa ajassa. Mikäli pinssit eivät automaattisesti tallennu Jäsenen tilille, Jäsen voi pyytää puuttuvat pinssit Verkkopalvelussa tai ottamalla yhteyttä PINS-asiakaspalveluun. Jos Korttia tai PINS-jäsennumeroa ei esitetä, etuja ei voi saada.
10.2. Tehtäessä tuotteiden tai palveluiden hankintoja Yhteistyökumppaneiden toimipisteissä käyttämällä mitä tahansa PINS Maksukorttia, pinssejä voi kerätä molemmista pinssejä kerryttävistä tapahtumista.
10.3. Kukin Yhteistyökumppani on yksinomaisessa vastuussa omista tarjouksista ja eduistaan, eikä PINS.CO vastaa näistä. Tarjouksiin ja etuihin voivat soveltua kyseisen Yhteistyökumppanin omat ehdot.
10.4. Pinssejä ei myönnetä tuotteista/palveluista, joiden osalta:
10.4.1. tuotetta tai palvelua ei ole maksettu;
10.4.2. niiden arvo on jo hyvitetty tai korvattu käteisellä;
10.4.3. niiden voimassaolo on päättynyt; tai
10.4.4. ne on saatu laittomasti;
10.4.5. että PINS-kortin väärinkäyttö on havaittu (mm. liput on hankittu henkilölle, joka ei ole kortin omistaja – vain Lux Expressissä).
10.5. Jotkin Yhteistyökumppaneista eivät välttämättä salli pinnsien keräämistä, kun väliaikainen tai sähköinen kortti esitetään. Pinssien määrä Tilillä riippuu sen hetkisestä tilanteesta, jolloin käytetään Yhteistyökumppanin palveluita tai tehdään hankintoja. Jäsenen pinssit tallennetaan näiden Ehtojen mukaisesti kaikista Yhteistyökumppaneiden palveluista, jotka oikeuttavat pinsseihin, ja jotka on saatu Ohjelmaan hakemisesta ja PINS tilin rekisteröinnistä lähtien.
10.6. Muiden etuohjelmien palveluja tai hyötyjä käytettäessä Jäsenelle ei myönnetä pinssejä, ellei toisin ole sovittu.
10.7. Yhteistyökumppani laskee, ja PINS.CO myöntää kerätyt pinssit Jäsenen tillile. Näitä pinssejä voi käyttää kuten on tarkoitettu ja esitetty Ehdoissa tai muussa PINSsin informatiivisessa materiaalissa. Muiden ohjelmien kautta saatuja pisteitä ei voi käyttää PINS etuohjelman hyötyjen ja palveluiden saamiseksi, mikäli toisin ei ole sovittu.
10.8. Kaikki ilmoitukset muista pinssien keräystavoista, joita ei mainita näissä Ehdoissa, julkaistaan erikseen PINS-tiedotteissa Ohjelman Verkkopalvelussa.
10.9. PINS-pisteiden kertyminen Lux Expressin PINS-ohjelmassa:
10.9.1. PINS-pisteitä voi kerätä kaikilla Lux Expressin reiteillä, pisteiden laskenta perustuu lipun hintaan. Jokainen 1 euro antaa 2 PINS-pistettä, 4,5 zlotya = 2 PINS, 2,2 BYN = 2 PINS, 65 RUB = 2 PINS.
10.9.2. PINS-pisteet siirretään jäsenen tilille matkan jälkeen 7 päivän sisällä.
10.9.3. PINS-pisteitä voidaan kerätä kaikilla Lux Expressin lähdöillä kahdella eri tavalla:
10.9.3.1. Kun lippu ostetaan kampanjaedulla, lipusta kertyvät PINS-pisteet lasketaan kampanjahinnasta. Kampanjalippuun ei voi PINS-hintaetua soveltaa.
10.9.3.2 Kun ostetaan normaalihintainen lippu, lipusta kertyvät PINS-pisteet lasketaan normaalihinnasta, ei jäsenen hintaedun mukaisesta hinnasta.
10.9.4. Jos matkalippua ostettaessa ei ole PINS-kortin numeroa syötetty, voi saatavissa olevia PINS-pisteitä ja matkaa hakea jälkikäteen. BonusPINS-kampanjassa (2x, 3x PINS tarjousta etc.) pisteitä voidaan jälkikäteen saada tavanomaisella tavalla 1 EUR = 2 PINS.

11. Pinssien käyttäminen
11.1. Kerätyt pinssit voidaan käyttää heti kun Jäsenen Kortti on aktivoitu ja kyseessä olevien tuotteiden/palveluiden hankkimiseen vaadittava määrä pinssejä on kertynyt Jäsenen Tilille.
11.2. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden käyttää pinssejä tietyissä kaupoissa ja verkkokaupoissa. Tällaiset kaupat on lueteltu Ohjelman Verkkopalvelussa. Tehdessään oston Jäsen vahvistaa, että hän on lukenut verkkokaupan ehdot etukäteen ja että hän hyväksyy kyseiset ehdot.
11.3. Tuotteiden tai palveluiden saatavuus voi riippua niiden saatavuudesta Yhteistyökumppanien varastosta tai Yhteistyökumppaneista johtuvista muista syistä. Tuotteita tai palveluita ei voi yhdistää mihinkään muihin tarjouksiin, ellei toisin ole ilmoitettu. Lisätietoa tuotteista ja palveluista sekä niihin liittyvistä erikoisehdoista on saatavilla PINS Palkinnot –kaupan verkkosivuilta osoitteesta, spend.pinsforme.com tai niistä vastaavilta Yhteistyökumppaneilta.
11.4. Tuotteen/palvelujen hankkimisen jälkeen viiteasiakirjat (palkintoliput ja/tai muut ostotositteet) lähetetään Jäsenen määrittämään osoitteeseen. Asiakirjatlähetetään sähköisesti. Palautuskäytännöstä ja palvelujen hinnoista saa tietoa useista PINS-tietomateriaaleista ja/tai Yhteistyökumppanilta. PINS-asiakaspalvelu vastaa myös tätä aihetta koskeviin kyselyihin.
11.5. Mikäli Jäsen haluaa palauttaa keräämillään pinsseillä hankkimansa tuotteen, ja pystyy esittämään hankinnan todistavat dokumentit, hänelle korvataan ainoastaan esitetyssä dokumentissa ilmennyt arvo. Kerättyjä pinssejä ei menetä, vaan ne siirretään takaisin Jäsenen tillile. Mikäli hankinta on tehty Perhe ja Ystävät –tililtä, pinssit palautetaan sille tillile, jolla hankinta on tehty.

12. Lux Express E-maksusetelit
12.1. Lux Express E-maksuseteleitä voidaan käyttää Lux Expressin sivustolla matkalipun lunastamiseen. Maksusetelin numero syötetään kampanjakoodin kenttään.
12.2. E-maksusetelin käyttäminen matkalipun lunastamiseen ei ole verrattavissa normaaliin ostoprosessiin. Kun jäsen vaihtaa E-maksusetelinsä Lux Expressin matkalippuun, hän ei saa siitä pinssejä ja matkakertaa ei huomioida hänen PINS-tilillään.
12.3. Lux Express E-maksuseteleiden säännöt:
12.3.1. Tilattu E-maksuseteli/tilatut E-maksusetelit voidaan ladata PINS Palkinnot -kaupasta alavalikon "Oma tilini” alakohdasta "Tilitapahtumat" (vaatii sisäänkirjautumisen).
12.3.2. E-maksuseteli on voimassa 6 kuukauden ajan ostopäivästä alkaen, maksusetelin voimassaoloaika on merkitty seteliin.
12.3.3. Matkustusaika on 6 kuukautta ja se alkaa E-maksusetelin lunastamisen päivästä.
12.3.4.  E-maksuseteliin ei kuulu matkalla mahdollisesti tarvittavia viisumia tai matkavakuutusta.
12.3.5.  E-maksuseteliä, jonka voimassaolo on umpeutunut, ei voi uusia.
12.3.6.  E-maksuseteliä ja niillä lunastettuja lippuja voidaan käyttää vain kerran ja niitä ei voi vaihtaa.
12.3.7.  E-maksuseteliä ei voi käyttää bussin Lounge-osassa.

13. Lux Expressin PINS-etuohjelman VIP-tason edut:
13.1. 25% hintaetu kaikilla Lux Expressin kansainvälisillä ja Viron kotimaan sisäisillä reiteillä;
13.2. Maksuton ja nimellä varustettu matkalaukun nimilappu. Matkalaukun nimilappu lähetetään postitse kuukauden sisällä VIP-tasolle siirtymisen jälkeen;
13.3. Ilmainen vesi ja kuulokkeet kaikilla Lux Expressin matkoilla;
13.4. Ilmainen tyyny ja peite yli 5 tuntia kestävillä Lux Expressin matkoilla;
13.5. PINS-etuohjelman VIP-tason asiakkaat voivat hankkia matkaliput Lux Express Groupin asiakaspalvelupisteistä ilman palvelumaksua;
13.6. Kuljetusyhtiö korvaa PINS VIP tason asiakkaalle 100% lipun hinnasta lähtöhetkeen saakka.  Perittävä palvelumaksu on 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN / 315 HUF / 27 CZK;
13.7. PINS-etuohjelman VIP-tason asiakkailla on kansainvälisillä reiteillä mahdollisuus tehdä muutoksia matkalippuunsa lähtöaikaan saakka ilman palvelumaksua. Asiakas joutuu kuitenkin korvaamaan hintaeron.
13.8. Kampanjahinnalla hankittuja matkalippuja ei korvata. Kampanjasäännöt ovat samat kuin kaikille muille Lux Expressin asiakkaille.

14. Pinssien voimassaolo
14.1 Pinssit ovat voimassa kolme (3) vuotta alkaen kertymispäivästä (pinsseihin oikeuttavan tuotteen/palvelun ostopäivä). Tiettyjä Yhteistyökumppaneiden tuotteiden tai palvelujen ostamisesta kertyneitä pinssejä voi koskea edellä mainitusta poikkeavat voimassaoloajat. Tiedot poikkeavista voimassaoloajoista on saatavilla Ohjelman verkkosivuilta ja kyseiseltä Yhteistyökumppanilta.

15. Verot, lisämaksut ja palvelumaksut
15.1. Pinsseillä hankinttujen lentojen osalta Jäsen vastaa kaikista lisäkuluista kuten veroista (esim. lentokenttäverot ja -maksut, turvatarkastusmaksut, toimitusmaksut), lisämaksuista (esim. vakuutusmaksut) sekä palvelumaksuista (esim. varauksen muutosmaksut), ellei Yhteistyökumppani erikseen toisin ilmoita.

16. Ehtojen rikkominen, jäsenyyden päättyminen, ohjelmapäivitykset
16.1. Jäsen voi irtisanoa ohjelman jäsenyyden milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti PINS.COlle. Jäsenellä on irtisanomisilmoituksen lähettämisestä yksi (1) kuukausi aikaa käyttää kertyneet pinssit, jonka jälkeen jäljellä olevia pinssejä ei hyvitetä tai korvata muulla tavoin. Pinssejä ei ole mahdollisuutta siirtää.
16.2. PINS.CO voi irtisanoa Jäsenen jäsenyyden Ohjelmassa päättymään välittömästi, mikäli:
16.2.1. Jäsenen ilmoitetut henkilötiedot ovat virheellisiä tai epätarkkoja, eikä niitä korjata PINS.CO:n pyynnön jälkeen kohtuullisessa ajassa;
16.2.2. Jäsen aiheuttaa toiminnallaan tai laiminlyönnillään PINS.CO:lle, sen Yhteistyökumppaneille ja/tai muille Ohjelman Jäsenille vahinkoa.
16.3. Edellä mainituissa tapauksissa PINS.CO:lla on oikeus jäädyttää Jäsenen Tili.
16.4. Kun PINS.CO on irtisanonut Jäsenen jäsenyyden Ohjelmassa, sitä ei voida enää jatkaa.
16.5. Nämä ehdot sekä Jäsenen jäsenyysehdot ovat voimassa Ohjelman jäsenyyden päättämiseen saakka.
16.6. Mikäli Yhteistyökumppani päättää yhteistyönsä PINS.CO:n kanssa, säilyvät kyseiseltä Yhteistyökumppanilta kerrytetyt pisteet Jäsenen tilillä niiden vanhentumiseen saakka.
16.7. PINS.CO pidättää oikeuden Ohjelman lakkauttamiseen milloin tahansa tai sen korvaamiseen toisella ohjelmalla.

17. Tietosuoja
17.1. PINS.CO (tietojen rekisterinpitäjä) käsittelee kerättyjä henkilötietoja Latvian Henkilötietosuojalain ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti.
17.2. Jäsen suostuu, että PINS.CO pidättää oikeuden käyttää hänen luovuttamiaan henkilötietoja sekä Ohjelman rekisteröimiä tietoja hänen hankinnoistaan seuraaviin tarkoituksiin:
17.2.1.  Tunnistaakseen jäsenen;
17.2.2.  Luodakseen tilastoja Ohjelmasta;
17.2.3.  Tiedottaakseen Jäsentä Ohjelman tapahtumista, tarjouksista ja uutisista Jäsenen hyväksymissä määrin;
17.2.4.  Tiedottaakseen Jäsentä hänen PINS tilisaldosta;
17.2.5.  Tiedottaakseen jäsentä kolmannen osapuolen tarjouksista siinä määrin kuin Jäsen on antanut luvan rekisteröityessään Ohjelmaan tai kuin muutoin on Jäsenen kanssa sovittu.
17.3.  Jäsenelle, joka tuo Ohjelmaan uusia jäseniä, taataan kerättyjen henkilötietojen käsittely Latvian Henkilötietosuojalain ja muiden soveltuvien lakien mukaisesti. Jäsen ei saa palkkiota tai korvausta uusien jäsenten hankkimisesta, paitsi jos siitä on erikseen sovittu toisin.
17.4. Jäsenten toimittamia tietoja käsitellään ja säilytetään Euroopan Unionissa ja Yhdysvalloissa, tai muissa maissa, joista Jäsen voi saada erillisen ilmoituksen.

18. Muut ehdot
18.1. Jäsenellä on velvollisuus käyttää ja säilyttää Korttia huolellisesti. Jäsenen tulee pyrkiä suojamaan Kortti korkeilta lämpötiloilta, sähkömagneettisilta vaikutuksilta ja mekaanisilta vaurioilta.
18.2. Jos Kortti hukkuu, varastetaan tai vaurioituu tai joku muu henkilö käyttää sitä ilman Jäsenen lupaa (tai jos Jäsenen Tiliä käyttää toinen henkilö), Jäsenen on ilmoitettava siitä välittömästi PINS-asiakaspalveluun. Jäsen on vastuussa kaikista Kortin tai tilitietojen käyttöyrityksistä, kunnes asiasta on ilmoitettu PINS-asiakaspalveluun. Uusi Kortti myönnetään maksutta.
18.3. PINS.CO toimii vilpittömästi ja pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää näitä Ehtoja, tuotteita tai palveluita, tuotteiden tai palvelujen lukumäärää tai PINSsin missä tahansa ohjelman dokumentissa määrittelemää menettelytapaa, milloin tahansa kun tällaiset muutokset katsotaan tarpeellisiksi. Jos Jäsen jatkaa jäsenyyttään Ohjelmassa, tai kirjallista vastustusta ei ole lähetetty kuukauden sisällä Ehtojen julkaisusta, Jäsenen katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset ja lisäykset. Jos Jäsen ei hyväksy Ohjelman muutoksia, hän voi lakkauttaa jäsenyytensä näiden Ehtojen kohdan 16.1 mukaisesti

19. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

19.1 Ohjelmaan ja näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
19.2 Jos jokin edellä mainituista ehdoista ei ole lain mukaan voimassa kokonaan tai osittain, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Näillä ehdoilla ei poiketa Jäsenelle sovellettavan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaisista oikeuksista.