Osta pilet

Tollieeskirjad

Reisijaga kaasasolevat kaupa puudutavad piirangud ja keelud Euroopa Liidus

1. PIIRANGUD

Toiduained

Liha- ja piimatooted

Euroopa Liitu ei tohi kolmandatest riikidest tuua ega saata ühtegi inimtarbimiseks või lemmikloomade toitmiseks mõeldud liha- ega piimatoodet, välja arvatud:

 1. tooted Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimalt, Islandilt kuni 10 kg inimese kohta;
 2. väikelaste pulbrilised piimasegud, lastetoidud ja inimeste või lemmikloomade eriotstarbelised ravitoidud kogukaaluga kuni 2 kg inimese ja/või lemmiklooma kohta (tingimusel, et need on originaalpakendis margitooted ja neid ei pea enne tarbimist jahutama).

Kalatooted

Euroopa Liitu võib tuua või saata isiklikuks tarbimiseks ette nähtud kalatooteid (värsket, kuivatatud, küpsetatud, soolatud või suitsutatud kala; töödeldud krevette ja vähke; mitteelusaid rannakarpe ja austreid) tingimusel, et:

 1. värske kala on roogitud;
 2. ühe kala või kalatoodete kogukaal ei ületa 20 kg inimese kohta (v.a must kalamari);
 3. Fääri saartelt ja Islandilt pärit kalatoodete puhul piiranguid ei kohaldata.


Muud inimtoiduks mõeldud loomsete saaduste kogused

 1. Euroopa Liitu võib tuua või saata muid loomseid saadusi, nagu mesi, elusad austrid, rannakarbid ja teod, kogukaaluga kuni 2 kg inimese kohta.
 2. Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimalt või Islandilt võib tuua või saata samu saadusi kogukaaluga kuni 10 kg inimese kohta.
 3. Igal reisijal on lubatud kaasa tuua 125 g tuuraliste kaaviari ilma CITESi loata.

Euroopa Liidu liikmesriikidest, Šveitsist, Norrast, Andorrast ja San Marionst on kõiki toiduaineid lubatud tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.

Lisainfo Veterinaar- ja Toiduametist, tel 605 1710, 605 1710


Tubakatooted

Euroopa Liidu liikmesriikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:

 • 800 sigaretti
 • 400 sigarillot
 • 200 sigarit
 • 1 kg suitsetamistubakat
 • 1 kg närimistubakat

ELi välistest riikidest:

 • 40 sigaretti* või
 • 100 sigarillot* või
 • 50 sigarit* või
 • 50 grammi suitsetamistubakat* või
 • 50 grammi närimistubakat*


Alkohol

ELi liikmesriikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:

 • kuni 90 liitrit veini, mille hulgas võib olla kuni 60 liitrit vahuveini
 • kuni 110 liitrit õlut
 • kuni 10 liitrit kangeid alkohoolseid jooke (alkoholisisaldus üle 22%)
 • 20 liitrit muid eelnevalt nimetamata alkohoolseid jooke (alkoholisisaldusega alla 22%)

ELi välistest riikidest võib maksuvabalt isiklikuks kasutamiseks tuua:

 • veini kuni 4 liitrit (v.a vahuveini, liköörveini)
 • õlut kuni 16 liitrit
 • 2 liitrit alkohoolseid jooke alkoholisisaldusega kuni 22% (sh vahuveini, liköörveini) või 1 liitri kanget alkohoolset jooki (alkoholisisaldusega üle 22%)*

* Koguseid on lubatud ka kombineerida, arvestusega, et iga kogus on 100% ja kokku saab tuua 100%. Kombineerimise näited: 20 sigaretti (50% 40-st) ja lisaks 25 sigarit (50% 50-st); 1,5 l kuni 22%-list jooki (75% 2 liitrist) ja lisaks 0,25 l üle 22%-list jooki (25% 1 liitrist) jne.


Taimed ja taimsed saadused

Reisija võib Eestisse tulles kaasa võtta:

 • 5 taime (k.a puud ja põõsad)
 • 3 kg tsitruselisi
 • 5 kg puu- ja köögivilju
 • 20 lõikelille või -oksa või nendest valmistatud 1 kimbu või pärja
 • 5 toalille
 • 2 kg lillesibulaid või -mugulaid
 • 5 viiegrammist müügipakendit seemneid

Ilma fütosanitaarsertifikaadita ei ole lubatud kaasa tuua kartulit ja mulda ning järgmisi taimi: toompihlakas, ebaküdoonia, tuhkpuu, viirpuu, küdoonia, villpööris, õunapuu, astelpihlakas, tuliastel, pirnipuu, pihlakas, Davidi fotiinia, tsitrus, kinkanipuu, pontsirus, viinapuu. Lisaks ei ole lubatud kaasa tuua krüsanteemi, nelgi ja orhidee lõikeõisi ning potitaimi.

Euroopa Liidu liikmesriikidest saabumisel koguselised piirangud puuduvad.

Lisainfo Põllumajandusametist, tel 671 2602

Ohustatud looma- ja taimeliigid

Loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikide hulka kuuluvaid isendeid, samuti nende osi ja neist valmistatud tooteid on lubatud tuua ainult CITESi lubade olemasolul.

Loa nõudest on vabastatud reisija pagasi hulgas kaasa toodavad järgmised isendid:

 • kaaviar (must kalamari) (Acipenseriformes spp) – 125 g inimese kohta
 • kaktuselistest (Cactaceae spp) valmistatud vihmakepid – 3 tükki inimese kohta
 • surnud ja töödeldud krokodilliliste (Crocodylia spp.) isendid (välja arvatud liha ja jahitrofeed) – 4 surnud isendit, nende osa või nendest valmistatud toodet inimese kohta
 • suur tiibkodalane (Strombus Gigas) – 3 tükki inimese kohta
 • rõõneskarp (Tridacnidae spp) – 3 tükki või 3 kg inimese kohta
 • merihobuke (Hippocampus spp) – 3 surnud isendit inimese kohta

Nimetatud erandit kohaldatakse üksnes neile isenditele, mis on kolmandast riigist saabuva reisija pagasis.

Lisainfo Keskkonnaministeeriumist, tel 626 2882

Ravimid

 • Ravimiameti loata võib isiklikuks tarbeks kaasa võtta kuni kümme erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni viis jaemüügipakendit ning kaasasolevate loomade tarbeks kuni viis erineva nimetusega ravimpreparaati, iga ravimpreparaati kuni kolm jaemüügipakendit. Jaemüügipakendi suurus on tahketel ravimvormidel kuni 100 ühikut, pulbritel lahuse valmistamiseks 500 g, homöopaatilistel graanulitel 50 g, infusioonilahustel ja suukaudsetel lahustel 500 ml, süstitavatel ravimvormidel 10 ampulli või viaali, välispidistel ravimitel 200 ml või 200 g, droogidel 100 g. Ravimid peavad olema tootja pakendis.
 • Ilma Ravimiameti loata võib narkootilisi või psühhotroopseid aineid kaasa võtta ühe jaemüügipakendi, suurusega kuni 20 ühikut ning ravimitega peab kaasas olema arsti, loomadel kasutatavate ravimite puhul veterinaararsti teatis ravimi vajaduse kohta või retsepti koopia. Narkootilisi või psühhotroopseid aineid võib reisi jaoks kaasa võtta kuni 30-päevaseks raviks vajalikus koguses. Juhul kui isik, kelle püsiv elukoht on Eestis, soovib sõita teise Schengeni konventsiooniosalise riigi territooriumile, peab iga kaasasoleva arsti retseptijärgse narkootilise või psühhotroopse aine kohta kaasas olema Ravimiameti poolt väljastatud tunnistus. Isikul, kelle püsiv elukoht on teises Schengeni konventsiooniosalises riigis, peab iga kaasasoleva narkootilise või psühhotroopse aine kohta olema oma elukohariigis välja antud Schengeni konventsiooni artikli 75 vormi kohane tunnistus.
 • Kui kaasavõetavate ravimite kogus ületab eelnimetatud koguseid, tuleb Ravimiameti luba taotleda kõikide kaasavõetavate ravimite jaoks.

Lisainfo Ravimiametist, tel 737 4140


Väärismetalltooted

Lubatud on tuua isiklikuks tarbimiseks sobivas koguses.

Lisainfo Tarbijakaitseametist, tel 620 1707

Relvad ja laskemoon

 • Väljastpoolt ELi on oma tarbeks relvi ja laskemoona lubatud vedada relva soetamisloa ning Politseiameti ühekordse eriloa olemasolul.
 • Liikmesriikide vaheliselt annab õiguse relva ja laskemoonaga liikuda tulirelvapass, kuhu on kantud riigi pädeva asutuse luba. Kui reisi eesmärgiks on laskesport või jahindus, on vajalikud tulirelvapass ja kutse.

Lisainfo Politsei- ja Piirivalveametist, tel 612 3300

Strateegilised kaubad

Sõjaliste kaupade sisse- ja väljaveo puhul on vajalik Strateegilise Kauba Komisjoni eriluba, kahese kasutusega (kaubad, mida on võimalik kasutada nii sõjalisel kui tsiviilotstarbel) kaupade puhul on luba vajalik kauba ELi territooriumilt väljaviimisel.

Lisainfo Välisministeeriumist, tel 637 7200

Kultuuriväärtused

Kultuuriväärtuste Eestist väljaviimisel on vajalik Muinsuskaitseameti väljaveoluba. Kui ese ületab teatud vanuse- ja väärtusepiiri, on kultuuriväärtuste EList väljaviimiseks vaja ELi ühtset väljaveoluba. Arheoloogilisi mälestisi võib välja viia restaureerimiseks ainult ajutiselt.

Lisainfo Muinsuskaitseametist, tel 640 3018

Lõhkeained ja pürotehnilised tooted

Reisija võib Euroopa Majanduspiirkonnast Eestisse tuua Tehnilise Järelevalve Ameti registris registreeritud I ja II klassi pürotehnikat kuni 2 kilogrammi.

Lisainfo Tehnilise Järelevalve Ametist, tel 667 2000

Sularaha

Iga Euroopa Liitu sisenev või ühendusest lahkuv reisija, kellel on kaasas 10 000 euro väärtuses või rohkem sularaha, peab tollile esitama sellekohase deklaratsiooni. Sularahaks loetakse sularaha ja münte, tšekke (sh reisitšekke), võlakirju, rahakaarte, aktsiaid.

2. KEELUD

Reisijal on keelatud üle tollipiiri toimetada:

 • tsiviilkäibes keelatud ohtlikke külm-, tuli- ja elektrišokirelvi ning laskemoona (automaattulirelvi, kasteete, vedrunugasid, soomustläbivat laskemoona jms)
 • võltsitud kaupa, need on võltsitud kaubamärgiga tähistatud mitmesugused tarbekaubad, nagu riided, jalanõud, kellad jms
 • piraatkaupa, sh piraatkoopiaid CD- ja DVD-plaatidel, video- ja helikassettidel jms
  NB! Soovitame alles hoida plaatide, kassettide jms ostutšekid!
 • narkootikume ja nende töötlemisprodukte (LSD-d, oopiumi, amfetamiini, heroiini, kanepit, hašišit, marihuaanat, kokapõõsa lehti, unimaguna ürte, kupraid, nendest kodusel teel valmistatud produkte jms)
 • erootilisi või pornograafilisi materjale alaealistest
 • looduslikku tasakaalu ohustavaid võõrliike

Keelatud kauba üle tollipiiri toimetamine on tollieeskirjade rikkumine, millega kaasneb rahatrahv või arest.

Kaup kuulub deklareerimisele, kui kauba kogus või väärtus ületab õigusaktides sätestatud läve.
Juhul kui kaupa ei saa deklareerida suuliselt või punase tollikoridori valiku kaudu, tuleb esitada kauba kohta kirjalik tollideklaratsioon.

Tollil on õigus deklareerimata kaup konfiskeerida!

TÄHELEPANU! Keelatud ja piiratud kaupade nimekiri ei ole täielik.

Arusaamatuste vältimiseks on juba enne reisi mõistlik tutvuda sihtriigi nõudmistega ning küsida lisainfot kohalikust tolliasutusest, tolliinfost või tolliformaalsusi teostavalt tolliametnikult.

Täiendavat informatsiooni saab:
tolliinfo tel (+372) 880 0814, e-post tolliinfo@emta.ee
E–N 8.30–16.30
R 8.30–15.30

ELi liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik.

Schengeni konventsiooniosalised riigid: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi, Ungari.

Rohkem infot: http://www.emta.ee/index.php?id=633

 

 

Isiklikuks tarbeks kasutatavate kaupade nimekiri, mille import/eksport Vene Föderatsioonis on keelatud või piiratud

1. Ületades piiri:

1.1 prinditud, audiovisuaalne ja muu informatsioon, mida on keelatud tolliliidu territooriumil importida, eksportida ja läbivedada.

1.2 teenistus- ja tsiviilrelvad, nende suuremad osad ja laskemoon, mida on keelatud importida, eksportida ja läbivedada tolliliidu territooriumil

1.3 ohtlikud jäätmed, mida on keelatud importida ja/või mille import ja eksport on piiratud

1.4 salajased jälgimisseadmed ja teabekogumise vahendid, mille import ja eksport tolliliidust on piiratud

1.5 mürgised ained, mis ei ole narkootikumide alusaineteks ja psühhotroopsed ained, mille liikumine üle tollipiiri on piiratud.

1.6. narkootlised ained, psühhotroopsed ained ja nende alusained, välja arvatud kindel kogus narkootilisi ja psühhotroopseid aineid isiklikuks kasutuseks meditsiinliste näidustuste puhul(sellisel juhul on vaja esitada vajalikud dokumendid) ning alusained tolliliidu liikmesriikide seaduslikel alustel lubatud koguses.

1.7 inimorganid ja/või koed, veri ja nende komponendid, mille import ja/või eksport tolliliidus on piiratud.

2. Eksportides tooteid, mis tahes viisil:

2.1 raua ja mitteraua jäägid ja väärismetalli jäätmed, maak ja kontsentraadid ning töötlemata tooraine, mis sisaldab väärismetalle, mille eksport tolliliidust on piiratud.

2.2 töötlemata väärismetallid, väärismetallide jäägid, jäätmed, maak ja kontsentraadid ja töötlemata toorained,mis sisaldavad väärismetalle, mille eksportimine tolliliitu on piiratud;

2.3 mineraalid, mille eksport tolliliidust on piiratud.

2.4; mineraalsete ressurside informatsioon, kui selle informatsiooni eksport on piiratud

2.5 metsikud maitsetaimed (taimed, taimede osad, seemned, puuviljad); eksport üle kolme artikli erinevatest liikidest on piiratud

2.6 metsloomad ja mõned metstaimed (välja arvatud jahi ja kalastuse trofeed); eksport üle kolme artikli erinevatest liikidest on piiratud

3. Importides tooteid, mis tahes viisil:

3.1 osooni kahjustavad ained, mille import tolliliitu on keelatud

3.2 taimekaitsevahendid, mille import tolliliitu on püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni alusel keelatud.

3.3 kalastamisseadmed, mille import tolliliitu on keelatud

3.4 üle 18.aastasel inimesel on keelatud importida üle 5 liitri etanooli ja alkohoolseid tooteid

3.5 ühel üle 18.aastasel inimesel ei ole lubatud importida rohkem kui 200 sigaretti või 50 sigarit või 250 g tubakat või nende toodete kogumikku, mis kaalub üle 250 g.

II. Isiklikuks kasutuseks kasutatavate toodete nimekiri, mille import ja/või eksport tolliliidus on piiratud

1. Ületades piiri, mis tahes viisil

krüptograafilised vahendid, mille import ja eksport tolliliidust on piiratud

2. Ületades tollipiiri, mis tahes viisil v.a. posti teel:

2.1 osooni kahjustavad ained, mille import ja eksport on tolliliidus piiratud.

2.2 kindel kogus narkootlisi ja psühhotroopseid aineid isiklikuks kasutuseks meditsiinliste näidustuste puhul (sellisel juhul on vaja esitada vajalikud dokumendid) ning lähteained tolliliidu liikmesriikide seaduslikel alustel lubatud koguses.

2.3 teenistus- ja tsiviilrelvad, nende suuremad osad ja laskemoon, mille import, eksort ja vedamine läbi tolliliidu on piiratud

3. Importides kaupu, mis tahes viisil:

Elektroonilised vahendid ja/või tsiviil kõrgsagedusega seadmed, ka sisseehitatud seadmed või seadmed,mis kuuluvad nende kaupade alla, mille import tolliliitu on keelatud.

4. Eksportides tooteid,mis tahes viisil:

4.1 minearoloogia ja palentoloogia kogud ja kollektsioonid, mille eksport tolliliidust on piiratud

4.2; metstaimed ja -loomad, mis kuuluvad loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni alla ja mille eksport tolliliitu on piiratud.

4.3 metstaimede ja -loomade haruldased ja ohustatud liigid, nende osad ja/või derivaadid, mis kuuluvad Valgevene Vabariigi, Kasahstani Vabariigi ja Vene Föderatsiooni ohustatud liikide nimekirja, mille eksport tolliliidust on piiratud.

4.4. riiklike arhiivide dokumendid, arhiividokumentide originaalid, mille eksport tolliliidust on piiratud

5. Eksportides tooteid tolliliidust, mis tahes viisil v.a. posti teel:

kultuuriväärtused