Osta pilet

Piletimüügi-, reisijate- ja pagasiveo eeskirjad

Eeskirjad kehtivad alates 12.10.2017

PILETIMÜÜGIEESKIRJAD

1. MÕISTED

1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ''ЕВРОЛАЙНС''), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Esialgne Sõidupilet, ehk Originaalpilet, on Reisija ja Vedaja vahel sõlmitud leping, mille tingimusi ei ole muudetud.
1.3. Reisi esialgne alguskuupäev on Reisija ja Vedaja vahel kokku lepitud kuupäev, mis kajastub Originaalpiletil.
1.4. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama Sõidupileteid vastavalt Lux Express Grupi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. SÕIDUPILETID

2.1. Sõidupilet annab Reisijale õiguse kasutada transpordivahendit ja sinna juurde kuuluvaid tooteid ja teenuseid ainult Sõidupiletil märgitud Reisil ja kokkulepitud tingimustel.
2.2. Reisija peab tõendama oma sõiduõigust bussi sisenedes. Selleks esitab Reisija:
2.2.1. Eesti siseliinidel:
2.2.1.1. reisidokumendi (ID kaart või pass) või isikut tõendava dokumendi juhul kui Sõidupileti ostmisel oli sisestatud Reisija nimi.
2.2.1.2. kehtiva Sõidupileti kas füüsilisel või elektroonsel kujul.
2.2.1.3. PINS kaardi, kui pileti ostmisel on sisestatud PINS kaardi number.
2.2.2. Lux Expressi ja Simple Expressi rahvusvahelistel liinidel:
2.2.2.1 kehtiva reisidokumendi (ID kaart või pass).
2.3. Reisija peab tõendama õigust valitud sõidusoodustusele, kui Sõidupilet on ostetud soodustusega. Vastasel juhul tuleb Reisijal tasuda hinnavahe täishinna ja soodushinna vahel.
2.4. PINS kaart on personaalne ja Vedajal on õigus kontrollida PINS kaardi valdaja isikut. Kui tuvastatakse PINS-kaardi väärkasutus, peab liige kinni maksma täishinna ja soodushinna vahe ning antud reisi eest ei krediteerita PINSe ega reise.
2.5. Rahvusvahelistel liinidel ja Poola riigisiseste reiside korral on lubatud ainult nimelised Sõidupiletid ja seda saab kasutada vaid Reisija, kelle nimele Sõidupilet on vormistatud.
2.6. Sõidupileti eest tasumisega kinnitab Reisija ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud Vedaja piletimüügi-, reisjate- ja pagasiveoeeskirjadega, mis asuvad kõikides Lux Express Grupi müügiesindustes (loetelu punkt 4.3.1.), Agentide esindustes, kodulehel www.luxexpress.eu ja müügisüsteemis piletiostu kinnitamisel.
2.7. Lux Express Grupp müüb enda piletimüügieeskirjade alusel Sõidupileteid ka oma partnerite reisidele ning sel juhul on Lux Express Grupp ise Agendi rollis.

3. SÕIDUPILETI MÜÜGI ÜLDTINGIMUSED

3.1. Sõidupiletit on võimalik osta:
3.1.1. Internetist aadressil www.luxexpress.eu;
3.1.2. Lux Express Grupi müügiesindustes (loetelu punktis 4.3.1.), kus võib lisanduda teenustasu;
3.1.3. Agendi juures, kus Sõidupileti hinnale võivad lisanduda Agendipoolsed teenustasud;
3.1.4. vahetult enne väljumist ka bussijuhilt vabade kohtade olemasolul bussis, välja arvatud liinil Vilnius-Varssavi ja Varssavi-Vilnius, Vene Föderatsiooni territooriumil ja Vene numbrimärkidega bussidest. Sõidupileti hind bussis võib olla kõrgem kui internetis või müügiesinduses;
3.1.5. telefoni teel kasutades ostuks oma krediitkaardi andmeid.
3.2. PINS VIP klientidele on Sõidupileti ostmine Lux Express Grupi müügiesindustest teenustasuta.
3.3. Sõidupileti ostmisel internetist on võimalik sõltuvalt riigist tasuda internetipanga vahendusel või krediitkaardiga ning vajalik on Sõidupiletite kogumaksumuse kohene tasumine.
3.4. Sõidupileti ostmisel bussijuhilt (erandid punktis 3.1.4.) on võimalik tasuda sularahas kohalikus valuutas või eurodes ja maksekaardiga. Turvalisuse kaalutlustel ei ole sularahas makstes võimalik tasuda suuremate kupüüridega kui 50 eurot või samas vääringus muu valuuta kupüüridega.
3.5. Sõidupileti ostmisel peab Reisija Vedaja nõudmisel teatama järgmised andmed: Reisija ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon, e-maili aadress, soovitud reisi kuupäev, lähte- ning sihtkoht ja väljumise kellaaeg. Juhul kui Reisija ostab Sõidupileti reisile, mille kestel on vaja ületada Vene Föderatsiooni piir, peab Reisija lisaks teatama järgmised andmed: sünniaeg, kodakondsus, sugu, isanimi, dokumendi tüüp, dokumendi number. Kõik andmed on nõutavad lähtudes Vene Föderatsiooni föderaalsest seadusest nr. 16-FS "Transpordi turvalisusest“.
3.6. Reisija peab Sõidupileti ostmisel koheselt kontrollima sellel olevate andmete, sh. väljumis- ja saabumiskuupäeva, kellaaja, marsruudi, reisijate arvu õigsust ja Sõidupileti hinna vastavust makstule. Hilisemaid pretensioone andmete ja sularahatehingute õigsuse suhtes ei rahuldata.
3.7. Vedaja jätab endale õiguse kehtestada:
3.7.1. täiendavaid soodustusi teatud tingimustele vastavatele Reisijatele (nt noored, lapsed, eakad jne);
3.7.1.1. Lux Expressi ja Simple Expressi rahvusvahelistel liinidel kehtivad järgnevad soodustused: lapsed kuni 7 a. (k. a.) -80%; lapsed kuni 16 a. (k. a.) -40%; noored kuni 26 a. (k. a.) -10%, eakad üle 60 a (k. a.) -10%. Nimetatud soodustused ei kehti Lux Express Lounge osas liinidel Tallinn-Riia, Riia-Tallinn, Vilnius-Riia, Riia-Vilnius, Tallinn-Peterburi, Peterburi-Tallinn.
3.7.1.2. Eesti siseliinidel kehtivad järgnevad soodustused: eelkooliealine kuni 7 a. (k. a.) -100%; laps kuni 16 a. (k. a.) -40%; eakas üle 60 a (k. a.) -40%; raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%; lemmiklooma soodustus -40%. Soodustus noortele kuni 26 a. (k.a.) on erinevatel liinidel erinev. Lux Express Lounge osas liinil Tallinn-Tartu, Tartu-Tallinn eelmüügist ostetud Sõidupiletite puhul ülalnimetatud soodustused ei kehti. Bussijuhilt Sõidupiletit ostes kehtivad Lux Express Lounge osas nimetatud väljumistel vaid järgmised soodustused: eelkooliealine laps kuni 7 a. (k. a.) -100% ning raske või sügava nägemispuudega isik ja saatja -100%.
3.7.2. erinevaid hinnakirju internetist, müügiesindustest ja/või bussist müüdavatele Sõidupiletitele.

4. SÕIDUPILETI MUUTMINE

4.1. Rahvusvahelistel liinidel on Sõidupileti muudatused võimalikud kuni Reisi toimumise algusajani ainult juhul, kui soovitava muudatuse tõttu reisi Marsruut ja Vedaja ei muutu. Võimalik on muuta:
4.1.1. Reisi toimumise kuupäeva ja kellaaega;
4.1.2. Reisija ees- ja perenime.
4.2. Eesti siseriiklikel liinidel ei ole võimalik Sõidupiletit muuta. Soovi korral saab Reisija originaalpileti tagastada (punkt 5.) ja osta uue Sõidupileti.
4.3. Kuupäeva, kellaaja ning ees- ja perekonnanime muudatusi saab teha:
4.3.1. Lux Express Grupi müügiesindustes;
4.3.1.1. Eestis: AS Lux Express Estonia, Tallinn, Lastekodu 46, e-mail: info.ee@luxexpress.eu;
4.3.1.2. Lätis: SIA Lux Express Latvia, Riia, Pragas iela 1, e-mail: info.lv@luxexpress.eu;
4.3.1.3. Leedus: UAB Lux Express Lithuania, Vilnius, Sodai 22, e-mail: info.lt@luxexpress.eu ning Vilnius, Saltoniškių g. 9 (Panorama ostukeskus), e-mail: info.lt@luxexpress.eu;
4.3.1.4. Venemaal: АО ''ЕВРОЛАЙНС'', Peterburi, Mitrofanievskoe shosse 2-1, e-mail: info.ru@luxexpress.eu.
4.3.2. Lux Expressi Grupi infotelefoni teel.
4.3.3. Autoriseeritud edasimüüja juures, kui Sõidupilet on sama Agendi juurest ostetud.
4.4. Sõidupiletil Reisi toimumise kuupäeva ja/või kellaaja muutmisel Lux Express Grupi müügiesinduses või infotelefoni teel esimesel korral teenustasu ei rakendu. Iga järgmise korra eest rakendub teenustasu.
4.5. Agendi juures muudatuste tegemisel võib lisanduda Agendi poolne teenustasu.
4.6. PINS VIP kliendid saavad muuta Sõidupiletit rahvusvahelistel liinidel kuni väljumiseni ilma teenustasuta. Sõidupileti muutmisel tuleb tasuda esialgse ja uue Sõidupileti hinnavahe juhul, kui uus Sõidupilet on kallim.
4.7. Sõidupileti muudatusi saab pileti omanik teha Lux Express Grupi müügiesindustes isikut tõendava dokumendi alusel; telefoni ja e-kirja teel pileti numbri või ostukorvi koodi ja pileti omaniku nime alusel.
4.8. Sõidupileti muutmisel väljastatakse Reisijale uus Sõidupilet ning muudetud pilet ei ole Originaalpilet (p. 1.2.). Sõidupileti muutmisel tuleb Reisijal tasuda esialgse ja uue Sõidupileti hinnavahe juhul, kui uue Sõidupileti hind müügisüsteemis muutmise hetkel on kallim.
4.9. Kui Reisija soovitud uuel reisil on Sõidupileti hind madalam kui esialgsel Sõidupiletil, ei tagastata Reisijale hinnavahet.
4.10. Kõikidel muudel juhtudel, kui punktis 4.1. toodud muudatused, tuleb Reisijal osta uus Sõidupilet.
4.11. Muudetud Sõidupileteid ei saa tagastada.

5. SÕIDUPILETI TAGASIOSTMINE

5.1. Sõidupileteid ostetakse tagasi ainult sellest müügikohast, kust need on ostetud:
5.1.1. Lux Express Grupi müügiesindustes (p. 4.3.1.);
5.1.2. autoriseeritud edasimüüjate juures;
5.1.3. Internetist aadressilt www.luxexpress.eu  ostetud Sõidupileteid saab tagastada täites Lux Expressi kodulehel vastava veebivormi;
5.1.4. Telefoni teel ostetud Sõidupiletite tagastamise avaldusi võetakse vastu ainult Lux Express Grupi müügiesindustes või Lux Express Grupi e-maili aadressidel (loetelu punkt 4.3.1).
5.2. Reisijapoolsel reisi annulleerimisel ostetakse Sõidupileteid tagasi järgnevalt:
5.2.1. kui Reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, tagastatakse 100%  Sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud Sõidupiletitelt arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.2. kui Reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, tagastatakse 50% Sõidupileti maksumusest. Lux Expressi müügiesinduses või läbi Lux Expressi kodulehe www.luxexpress.eu veebivormi tagastatud Sõidupiletitelt arvestatakse maha teenustasu vastavalt ostuvaluutale 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.3. kui Reisi esialgse väljumiseni on jäänud vähem kui 1 tund, Sõidupiletit tagasi ei osteta. Erandiks on:
5.2.3.1. Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Poola territooriumil Lux Express Grupi müügiesindusest ja/või Agentide käest ostetud Sõidupiletid, mille maksumusest tagastatakse 50% kuni reisi esialgse väjumiseni. Sõidupiletite tagastamine on võimalik ostmise kohas vastava esinduse või esindaja tööajal. Sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN.
5.2.3.2. PINS VIP klientidele tagastatakse 100% Sõidupileti maksumusest kuni Reisi algse väljumiseni. Sõidupileti tagastamisel arvestatakse maha teenustasu 1 EUR / 70 RUB / 5 PLN;
5.2.4. kampaania raames ostetud Sõidupiletitele kehtivad tingimused on välja toodud punktis 6 – kampaania reeglid.
5.3. Lux Express Grupp ei hüvita Reisijale Sõidupiletit, kui Reis jääb toimumata Reisija enda poolt valesti vormistatud Reisi (nt. vale marsruut, kuupäev, kellaaeg vms), puuduvate dokumentide (nt kindlustus, viisa, reisidokument, volitus vms) või Reisija Reisile hilinemise tõttu.
5.4. Vedaja tagastab Reisijale Sõidupileti maksumuse samale kontole, kust makse oli sooritatud.
5.4.1. Lux Express Grupi müügiesinduses või Agendi juures sularahas makstud Sõidupiletite tagastus tehakse Sõidupiletil märgitud isikule või tema poolt kirjalikult volitatud isikule volikirja alusel. Sularaha väljamaksete puhul on isikut tõendava dokumendi esitamine kohustuslik.
5.5. Reisija on kohustatud kandma Sõidupileti raha tagastamise ülekandega seotud kulud.

6. KAMPAANIA REEGLID

6.1. Kampaania raames ostetud rahvusvaheliste liinide Sõidupiletil on müügiesinduses või telefoni teel võimalik enne bussi väljumist muuta Reisija ees- ja perekonnanime, Reisi kuupäeva ja väljumisaega. Sellisel juhul tuleb tasuda esialgse ja uue Sõidupileti hinnavahe. Vastavalt hinnakirjale võib lisanduda pileti muutmisel täiendav teenustasu.
6.2. Eesti siseliinidele ostetud Sõidupileteid ei saa muuta (p. 4.2.).
6.3. Kampaaniahinnaga ostetud Sõidupileteid ei saa vahetada teiste kampaaniapiletite vastu.
6.4. Kampaania Sõidupileteid ei saa tagastada, välja arvatud Poola territooriumil Agendi käest ostetud kampaaniapileteid (p. 6.7.).
6.5. Kampaaniahind kehtib vaid piiratud arvule istekohtadele väljumise kohta.
6.6. Sõidupiletil märgitud Reisi lähtekoha muudatus on võimalik ainult sama linna piirides asuvate peatuste vahel, kui Reisija on teavitanud Lux Expressi Grupi müügiesindust vähemalt 1 tund enne bussi väljumisaega.
6.7. Poola territooriumil Agendi käest ostetud kampaaniapiletite tagastus toimub järgnevalt:
6.7.1. kui Reisi esialgse väljumiseni on jäänud rohkem kui 24 tundi, Vedaja tagastab 30% kampaaniapileti maksumusest;
6.7.2. kui Reisi esialgse väljumiseni on jäänud 24 tundi kuni 1 tund, Vedaja tagastab 10% kampaaniapileti maksumusest;
6.7.3. kampaaniapileti tagastamisel võib lisanduda teenustasu vastavalt Agendi hinnakirjale.

 

REISIJATE- JA PAGASIVEO EESKIRJAD

1. MÕISTED
1.1. Reisijaveoteenuse (edaspidi Sõidupileti) broneerimisel ja ostmisel sõlmib Klient (edaspidi Reisija) veoteenuse osutajaga AS LUX EXPRESS ESTONIA, EESTI BUSS OÜ, SIA LUX EXPRESS LATVIA, UAB LUX EXPRESS LITHUANIA, AO „EUROLINES“ (АО ''ЕВРОЛАЙНС''), LUX EXPRESS POLSKA SP. Z O.O, LUX EXPRESS FINLAND OY (edaspidi Lux Express Grupi või Vedajaga) lepingu veoteenuse (edaspidi Reisi) kohta.
1.2. Autoriseeritud edasimüüja (edaspidi Agent) on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, keda Vedaja on volitanud müüma, muutma ja tagastama Sõidupileteid vastavalt Lux Express Grupi kehtivatele piletimüügieeskirjadele.

2. PAGASI JA KÄSIPAGASI VEDU JA HOIDMINE

2.1. Reisijal on lubatud bussisalongi võtta üks ühik käsipagasit kaaluga kuni 5 kg, mis ei ületa mõõtmeid 45 × 35 × 20 cm (pikkus – laius – kõrgus).
2.2. Bussisalongis asuv käsipagas ja Reisija isiklikud asjad on Reisija enda vastutusel. Vedaja ei garanteeri ega vastuta bussi unustatud esemete või pagasi olemasolu ja tagastamise eest. Väikesed ja identifitseeritavad leitud asjad (mobiiltelefon, raamat, kindad jms.) edastatakse kohalikku Lux Express Grupi müügiesindusse. Leitud esemeid hoitakse Lux Expressi müügiesinduses 30 päeva ja neid on võimalik kätte saada esinduse lahtiolekuaegadel. Kõik esemed, kaasa arvatud pagas, mille sisu ei ole võimalik kindlaks teha ilma avamata, antakse sihtpunktis üle bussijaama turvateenistusele või politseile. Kiiresti riknevaid toiduaineid ei säilitata tagastamiseks.
2.3. Reisijal on lubatud lisaks käsipagasile tasuta kaasa võtta üks ühik reisipagasit (näiteks kott või kohver) kaaluga kuni 30 kg ning mõõtmetega kuni 70 × 30 × 55 cm (pikkus – laius – kõrgus), mis paigutatakse bussi pagasiruumi. Pagasi paigutamine pagasiruumi ja selle hilisem väljastamine Reisijale toimub vaid bussimeeskonna poolt.
2.3.1. Reisijal on võimalik kaasa võtta lubatust rohkem reisipagasit bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul ja bussimeeskonna nõusolekul. Suurema koguse reisipagasi kaasavõtmise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale ja selle eest Reisijalt lisaraha ei võeta.
2.4. Kui Reisija reisipagas on katki, deformeerunud või mõne muu defektiga fikseeritakse defekt vabas vormis aktiga bussimeeskonna poolt enne reisipagasi paigutamist pagasiruumi.
2.5. Reisija reisipagas, mis paigutatakse bussi pagasiruumi Reisi alguses, märgistatakse kahekordsete märgistega, millest üks asetatakse Reisija pagasile ja teine antakse Reisijale. Reisipagasi väljastamine toimub ainult Reisijale antud pagasinumbri ettenäitamisel;
2.5.1 Eesti siseliinidel reisipagasit ei märgistata pagasinumbriga.
2.6. Bussi pagasiruumis ei ole lubatud vedada bussis viibivatele Reisijatele mittekuuluvat reisipagasit.
2.7. Jalgrattaga Reisijate jalgrattad transporditakse ainult bussi pagasiruumis vaba ruumi olemasolul. Jalgratta pagasiruumi mahtumise võimalikkuse otsustab bussijuht kohapeal vastavalt olukorrale vahetult enne Reisi väljumist. Transporditaval jalgrattal peab olema eraldatud esiratas ning nii esiratas kui ka jalgratas peavad olema eraldi pakendatud. Pakendatud jalgrattal ei tohi olla teravaid väljaulatuvaid osi, mis võivad kahjustada teiste reisijate pagasit. Bussi pagasiruumi mittemahtunud jalgratastega reisijate piletitele teeb bussijuht vabas vormis sellekohase märkuse. Piletite tagasiostmisel kehtivad Lux Express Grupi piletimüügieeskirjad (punkt 5), välja arvatud bussijuhi poolt vastavasisuliselt märgistatud piletid, mida saab muuta vahetult enne reisi väljumist. Lux Mini reisidel ei ole võimalik jalgratast transportida.
2.8. Lux Express Grupi bussides on keelatud vedada radioaktiivseid, lõhke-, mürk-, narkootilisi-, sööbe-, tuleohtlikke ja lehkavaid aineid. Korrektse pakendita aineid ja esemeid, samuti bussi määrivaid või kahjustavaid aineid ja esemeid.

3. REISIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3. Reisijal on õigus:
3.1.1. saada veoteenust vastavalt ostetud Sõidupiletile;
3.1.2. saada seadusega või seaduse alusel kehtestatud sõidusoodustust;
3.1.3. vedada pagasit vastavalt kehtestatud korrale;
3.1.4. nägemispuude korral võtta tasuta kaasa teda saatev juhtkoer, kellele tuleb vormistada Sõidupilet. Reisija peab tagama juhtkoera riiki sissetoomiseks ja väljaviimiseks vajalike dokumentide olemasolu. Lux Express Grupp ei hüvita Reisijale Sõidupiletit, kui reis jääb toimumata ebaõigesti vormistatud või puuduvate dokumentide tõttu.
3.2. Reisija on kohustatud:
3.2.1. esitama rahvusvahelistel liinidel bussi sisenedes kehtiva reisidokumendi (pass, ID-kaart), mis tõestab sõiduõigust.
3.2.1.1. Ainult reisidokumendi kasutamine bussi sisenemiseks on võimalik vaid Lux Express ja Simple Express rahvusvahelistel liinidel ning Eesti siseliinidel, kui pileti ostmisel on märgitud Reisija nimi.
3.2.2. esitama Sõidupileti või muu sõiduõigust tõendava dokumendi kontrolli õigusega ametiisikule tema nõudmisel;
3.2.3. esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi – passi või ID-kaardi (Euroopa Liidu riikide kodanikud võivad Euroopa Liidu riikides reisides kasutada isikut tõendava dokumendina ID-kaarti) ja kehtiva viisa või muud dokumendid, mis on vajalikud piiri ületamiseks;
3.2.4. tagama, et temaga kaasas olev käsipagas või muu ese ei ohustaks ega häiriks kaasreisijaid;
3.2.5. Reisi vältel tehtavates vahepeatustes bussist väljumisel naasma bussi mitte hiljem kui ametlik väljumisaeg vahepeatusest või bussijuhi poolt enne peatust läbi mikrofoni informeeritud ajal.
3.3. Reisijal on keelatud:
3.3.1. sõita bussis joobeseisundis, narkojoobes, määrdunud riietes, tarbida alkoholi või narkootilisi aineid, suitsetada või häirida muul moel kaasreisijaid;
3.3.2. avada või sulgeda aknaid või luuke ilma bussijuhi loata;
3.3.3. takistada uste avanemist või sulgumist, piirata bussijuhi vaatevälja;
3.3.4. häirida bussijuhti ning takistada kontrolli õigusega ametiisiku tööd;
3.3.5. lõhkuda, risustada või määrida bussi ja selle sisustust;
3.3.6. seada ohtu ennast või teisi reisijaid;
3.3.7. vähem kui 10 päeva enne reisi radioaktiivset ravi saanuna kasutada bussi tualetti (vajadusel teeb bussijuht reisija soovil nõudepeatuse);
3.3.8. eirata teisi käesoleva eeskirjaga kehtestatud nõudeid.
3.4. Reisija ei pea andma oma Sõidupiletit bussijuhile, välja arvatud punktis 3.5. toodud juhul ja kui Sõidupilet on kliendile antud ühes eksemplaris.
3.5. Sõidupilet tuleb anda bussijuhile, kui pilet ei ole ostetud läbi Lux Expressi müügisüsteemi.
3.6. Turvalisuse huvides ja vastavalt EL regulatsioonidele peavad turvavöödega varustatud bussis Reisijatel olema turvavööd sõidu ajal kinnitatud. Alla 12-aastastel lastel ei ole lubatud reisida esimesel istmereal istekohtadel 1-4 ning istekohtadel, mis asuvad bussi keskmise väljapääsu juures.

4. VEDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Vedaja ei võta vastutust bussi graafikust mahajäämise, mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõu tagajärjel (k.a kuid mitte piiramatult: ilmastikuoludest, ummikutest teedel, teeremondist, riigiorganite tegevuse tõttu, järjekordadest piiril, tolli ja -passikontrollist jne), samuti Reisijate endi tegevuse tõttu ja mis mõjutab Vedaja kohustuse täitmist. Ka teistel põhjustel, mida Vedaja, vaatamata ettevõetud abinõudele, ei saanud ette näha ega ära hoida.
4.2. Vedaja ei võta vastutust Partnerite busside graafikust mahajäämise ja mitteõigeaegselt peatusesse saabumise eest või Partnerite mitteväljunud reiside eest.
4.3. Vedaja ei võta vastutust kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoluga, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta.
4.4. Sõidupiletiga Reisija, kes on hilinemise tõttu Reisist maha jäänud, kaotab õiguse sama Sõidupiletiga sõita mis tahes teises Lux Express Grupi bussis. Sõidupiletit tagasi ei osteta.
4.5. Kui Reisija ei ole saabunud bussi Sõidupiletil märgitud väljumisajaks, kaotab tema Sõidupilet kehtivuse ning Vedajal on õigus müüa tema istekoht teisele Reisijale.
4.6. Vedaja ei vastuta pagasiruumi paigutatud reisipagasi sisu ega selle säilimise eest, samuti ei vastuta vedaja Reisija pagasis olevate hinnaliste esemete (juveelid, foto- ja videotehnika, rahakupüürid, pangatšekid, väärtpaberid, kergesti purunevatest materjalidest esemed jms.) purunemise või kadumise eest.
4.7. Firma süül tekitatud kahju pagasiruumi paigutatud reisipagasile hüvitatakse kuni 200 EUR väärtuses. Üle 200 EUR väärtuses kahjud kuuluvad hüvitamisele Reisija isikliku kindlustuslepingu olemasolul kindlustusfirma poolt.
4.8. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül või Reisi katkemisel bussi tehnilise rikke tõttu korraldab Vedaja asendustranspordi esimesel võimalusel. Lisaks sellele tagab Vedaja:
4.8.1. kui antud punktis toodud põhjustel hilines buss väljumisega üle 2 tunni või jõudis sihtkohta vähemalt 2-tunnise hilinemisega, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 50% Sõidupileti maksumusest;
4.8.2. kui antud punktis toodud põhjustel hilines sihtkohta jõudmine vähemalt 5 tundi, kompenseeritakse Reisijale avalduse alusel 100% Sõidupileti maksumusest.
4.9. Bussi mitteväljumisel Vedaja süül tagastatakse Reisijale soovi korral Sõidupileti täielik maksumus.
4.10. Vedajal on õigus keelduda reisiteenuse pakkumisest ning piletiraha tagastamisest juhul, kui Reisija:
4.10.1. rahvusvahelistel väljumistel ei oma bussi sisenemisel kehtivat reisidokumenti;
4.10.2. reisidokumendil olev nimi ei ole sama, kui ostetud Sõidupiletil märgitud Reisija nimi;
4.10.3. ei jõua bussi graafiku järgseks väljumisajaks piletil märgitud peatusesse. Peatust on võimalik muuta sama linna piires ning juhul kui Lux Express Grupi müügiesindust on sellest vähemalt 1 tund enne esialgset bussi väljumisaega teavitatud ja Reisijale on väljastatud uus Sõidupilet.
4.10.4. ei ole Reisi vältel tehtavas vahepeatuses naasnud bussi graafiku järgsel väljumisajal või vastavalt bussijuhi poolt enne peatust antud informatsioonile;
4.10.5. on alkoholi- või narkojoobes;
4.10.6. ohustab või häirib kaasreisijaid;
4.10.7. häirib mõnel muul viisil Reisi toimumist ja ohutust;
4.10.8. piiriületuseks vajalikud dokumendid on vormistatud puudulikult või puuduvad üldse;
4.11. Juhul, kui Reisijal tekib riigi ametivõimudega arusaamatusi kehtetu viisa, passi, reisikindlustuse, salakauba vms tõttu, on bussimeeskonnal õigus jätta Reisija piirile või lähimasse asustatud punkti või toimida vastavalt ametivõimude seadusjärgsele nõudmisele. Sõidupileti maksumust sellisel juhul ei tagastata.
4.12. Kaebused ja pretensioonid firmale võetakse menetlusse juhul, kui nad on esitatud firmale hiljemalt 3 kuud pärast sõitu. Lux Express Grupp on võtnud kohustuseks anda vastus Lux Express Grupi busse ja bussimeeskonda puudutavale kaebusele hiljemalt 1 kuu jooksul.
4.13. Lux Express Grupp võtab oma klienditeeninduspunktides vastu ka kaebused, mis puudutavad vedajaid, kelle suhtes Lux Express Grupp tegutseb Agendina ning edastab kõik sellised kaebused hiljemalt 2 tööpäeva jooksul vastutavale vedajale. Antud kaebustele vastab vastutav vedaja mitte Lux Express Grupp.
4.14. Vedaja jätab endale õiguse teha muudatusi sõiduplaanides, hinnakirjades ning käesolevas reisijate- ja pagasiveo eeskirjas. Juhul, kui Reisijal on ostetud Sõidupilet Reisile, mis tühistatakse või mille sõidugraafik muutub, kohustub Vedaja sellise Sõidupileti tagasi ostma või pakkuma võimalust sõita mõne teise, Reisijale sobivama Reisiga.
4.15. Käesoleva piletimüügi-, pagasi- ja reisijateveo eeskirjaga aktsepteerib Reisija, et rahvusvahelistel Reisidel ei garanteeri Vedaja alati kogu info kättesaadavust kõigis liinile jäävate riikide kohalikes keeltes.

5. MUUD NÕUDED REISIJALE

5.1. Rahvusvahelistel Reisidel ei ole kodu- ja lemmikloomade vedu lubatud. Erandina on lubatud bussi võtta pimeda juhtkoer, kui sellest on eelnevalt Vedajat teavitatud. Pimeda juhtkoera veo eest tasu ei võeta (punkt 3.1.4.).
5.2. Juhul kui Reisija on bussi sisenemisel lemmiklooma varjanud ja see avastatakse hiljem, on Vedajal õigus Reisijale reisiteenuse osutamisest loobuda ja Reisija järgmises bussipeatuses maha jätta.
5.3. Eesti siseliinidel on lubatud vedada väikeloomi või -linde ainult spetsiaalsetes transpordiks mõeldud puurides või kastides maksimummõõtudega 40 x 40 cm (laius, pikkus), nii et see mahub istmele. Lemmikule tuleb osta lemmiklooma pilet, mis on Lux Expressi liinidel 40% soodustusega. Simple Expressi liinidel on lemmikloomapileti hind võrdne Reisija Sõidupileti hinnaga. Koos lemmikloomaga peab reisima ka tema eest vastutav isik.